Molenweg 3, 6631 KH Horssen
11 september van 11.00 uur tot 16.00 uur

Uit bouwsporen in de voorgevel blijkt dat in deze gevel oorspronkelijk bedrijfsdeuren hebben gezeten onder een korfboog, waaruit geconcludeerd kan worden dat het gebouw oorspronkelijk gebouwd was als schuur en later verbouwd werd tot woning. De opzet van het huidige woongedeelte aan de voorzijde van het pand dateert uit de late negentiende of vroege twintigste eeuw. Van 1960 tot 1994 was het pand in gebruik als schuur. In 1994 werd de schuur weer als woning in gebruik genomen.

Deze kleine boerderij van het hallehuistype is met de korte voorgevel aan de straat gebouwd en is opgetrokken op een rechthoekige plattegrond. Het bezit een zadeldak met wolfseinden boven de voor- en achtergevel en licht geknikte onderschilden boven de zijgevels. Aan de westzijde (rechter zijgevel) is het gevelwerk van het woongedeelte iets hoger opgetrokken dan het gevelwerk van het voormalige bedrijfsgedeelte.

Het dak is gedekt met riet en oud- Hollandse pannen. Op de nok, op de scheiding van het woongedeelte en het voormalige bedrijfsgedeelte, bevindt zich een uit de oude brandgevel oprijzende bakstenen schoorsteen. De gevels zijn opgetrokken in baksteen in kruisverband met een gepleisterde plint. In de voorgevel is de bovenlijn van een verdwenen korfboog van voormalige deeldeuren nog zichtbaar. Deze voorgevel bezit links in de gepleisterde plint een (oorspronkelijk) kelderlicht (rechthoekig) met diefijzers in de opening. Links van de middenas bevindt zich de deuropening onder een rollaag. Deze deur wordt aan weerszijden geflankeerd door een venster onder een rollaag met in de opening een kozijn met luiken en een 6-ruits schuifraam. Links in de gevel bevindt zich boven het kelderlicht een smal opkamervenster met een 2-ruits schuifraam. Centraal in de topgevel boven de oude booglijn bevindt zich een zoldervenster met een 4-ruitsschuifraam.


De kleine varkensschuur op het achtererf heeft de oorspronkelijke hoofdvorm met oude bakstenen gevels en houten geveltop behouden. De oorspronkelijke detaillering met een houten gevelschot, kenmerkend voor meerdere schuren in dit gebied, is nog aanwezig.

Huis en schuur liggen op een oude rivierduin; de opa van de eigenaar teelde er vroeger nog tabak.
In het pand wordt een bed & breakfast- voorziening geëxploiteerd onder de naam “t Behouden Huys Bed & Bôteram”.

Meer informatie: