Stichting Oude Toren Puiflijk heeft in november 2018 de culturele ANBI-status verkregen, toegekend door de Belastingdienst. Een bijdrage kan dus fiscaal aantrekkelijk zijn. Lees elders op deze website meer over de fiscale voordelen van schenken.

Relevante informatie over ons:

  • Onze formele naam is Stichting Oude Toren Puiflijk. Haar missie en doel staan op de homepage beschreven.
  • Voor het inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel en het RSIN-nummer verwijzen wij naar de pagina Over ons.
  • De namen van de bestuursleden, hun taakverdeling en het beloningsbeleid staan vermeld op pagina Bestuur.
  • Op de pagina Stand van zaken wordt een overzicht bijgehouden van zaken waar het bestuur mee bezig is en van zaken die inmiddels zijn afgerond.
  • De contactgegevens staan vermeld onder Contact.
  • Het jaarverslag en het actuele beleidsplan is te vinden op de pagina Bestuur.
  • Het financieel verslag is beschikbaar op de pagina Financiën.