Op maandag 9 oktober 2016 is de startvergadering gehouden van de Werkgroep Oude Toren Puiflijk. Per 22 augustus 2018 is de werkgroep overgegaan in de Stichting Oude Toren Puiflijk.

Inschrijvingsnummer KvK: 72 41 25 69
RSIN: 859 102 166
Bankrekening: NL11 RABO 0332 5732 81 t.n.v. Stichting Oude Toren Puiflijk

Stichting Oude Toren Puiflijk is in het leven geroepen met als missie en doel, zoals op de homepage vermeld staat:

Onze missie:

Van Oude Toren een levend en klinkend monument maken, voor nu en straks.
Met toren en terp samen Puiflijk een hart geven.

Ons doel:

Wij willen de Oude Toren voor de huidige – en toekomstige generaties beschikbaar
maken en behouden en, in relatie daarmee, de terp waarop de toren is gebouwd.
Wij doen dat met name door het stimuleren van actief gebruik van zowel de toren als
de terp op een wijze, die passend is bij het karakter van de toren en de terp, zoveel mogelijk in samenspraak
met de inwoners van met name Puiflijk en Druten-Zuid en/of daar gevestigde organisaties.
(artikel 2 statuten)

Meer informatie: