Aanpassingen in schetsontwerp door inbreng buurt

Op 23 februari hebben we verslag gedaan van de presentatie en de bespreking van het tweede schetsontwerp. Inmiddels zijn alle opmerkingen en suggesties besproken in de bouwcommissie. Hieronder treft u het resultaat aan. Te verwachten is, gezien de eerste reacties, dat het algemeen bestuur van de stichting de aanbevelingen van de commissie zal overnemen. Direct daarna zullen deze waar het wenselijk én mogelijk is, worden verwerkt in het definitieve plan.

De verdere procedure en planning is als volgt:

Direct na vaststelling van het plan door het bestuur wordt zo gauw mogelijk de omgevingsvergunning aangevraagd, maar…. dat is op z’n vroegst half oktober. Pas dan, zo is de verwachting, zal het noodzakelijke fauna- en archeologisch onderzoek worden opgeleverd (er zitten mogelijk vleermuizen in en rond de toren).

Nadat de vergunning is verleend, kan de aanbesteding volgen. Ook zal dan verder worden gezocht naar geld én ook naar mankracht om door zelfwerkzaamheid de kosten te drukken. De verwachting is dat in het eerste kwartaal van 2023 daadwerkelijk aan de slag kan worden gegaan.

We blijven u via onze website uiteraard op de hoogte houden.

ingebrachte opmerkingen en suggestiesaanbeveling bouwcommissie
Hellingbaan: indien mogelijk voor het bijgebouwtje bezien vanuit de doorgaande Konings-weg en plaatsen, met oog op veiligheid, van een dubbelhek (met voldoende afstand er tussen voor rollators).Plaatsen voor bijgebouwtje niet haalbaar; dubbel hek akkoord.
Bijgebouwtje: misschien met een zeecontainer goedkoop te realiseren; ‘inpakken’ niet met cortenstaal maar met passende bakstenen en met groen-/sedumdak.Zeecontainer gaat roesten want moet deel de grond in. In de nieuwe schets zal ook een variant met baksteen en groendak worden opgenomen.
Bijgebouwtje: een mogelijkheid voor opslag, toilet en ontvangst kan beter worden gerealiseerd door een passende aanbouw aan de toren.Gaan we niet doen, omdat het veel te kostbaar is (moet fraai/passend uitgevoerd worden en met veel grotere afmetingen, incl. zoldertje).
Heg: meter naar binnen plaatsen om toegankelijkheid van woningen rond terp te verbeteren met oog op hulpdiensten.Hier gaan wij niet over; we zullen de veiligheidssituatie wel even aankaarten bij een volgend gesprek met de gemeente. Mogelijk draagt invoering van éénrichtingsverkeer bij aan meer veiligheid. Verplaatsen heg is kostbaar mede vanwege de grotere steilheid van het talud.
Koor: niet verhogen met oog op hangjeugd en vergroten van gebruiksmogelijkheid van terp.Met oog op gebruiksmogelijkheid zien wij af van verhoging. De contouren van kerk, incl. koor een steunberen zal met passende stenen worden uitgevoerd. De plek van het koor zal met passende klinkers worden verhard, mogelijk in combinatie met oude grafstenen. Het koor zal optisch worden afgesloten door het plaatsen van een passende bank. (Mocht blijken dat deze voor teveel overlast zorgt, dan zal die alsnog worden verwijderd.) Omdat een zitmogelijkheid op het verhoogde priesterkoor ook komt te vervallen zal ook bij de speeltoestellen een passende bank geplaatst worden die eveneens bij overlast verwijderd kan worden. Daarmee is tevens gezegd dat de picknicktafel niet ingepast zal worden in het terpplan
Verlichting: verlichting aanbrengen om de toren te kunnen uitlichten.Akkoord; was al het plan.
Elektra: vergeet niet om evt. krachtstroom aan te brengen.Niet nodig gezien de activiteiten die we op het oog hebben (kleinschalig, passend bij toren en terp).
Terp met gras (en bomen): fraai, dus doen; houd wel rekening met onderhoud.Doen we.
Galmborden: wel graag uitneembaar met oog op plaatsen ‘torenuilen’ van carnavalsvereniging.Doen we, ook met oog op toren als uitkijkpunt.
Vlaggenmasten: denk wel aan mogelijkheid tot plaatsen van vlaggenmasten i.v.m. carnaval.Doen we.
Trap westkant: misschien wat meer lui en met vals kwart.We zorgen dat deze veilig begaanbaar wordt maar zodanig dat er zoveel mogelijk ruimte voor de deur ontstaat. (Dit is haalbaar want deze trap en deur is niet als hoofdtoegang bedoeld.) Trap wordt ook minder breed dan geschetst en de bielzen worden verwijderd, ook bij de omloop rond de toren voor zover daar aangebracht (hoek zuid-west).
Trap Koningsweg: moet gemakkelijk begaanbaar zijn, lui en met leuning.Akkoord.
Dubbele deur oostkant: met oog op vandalisme lijkt het verstandig om de houten deur in principe gesloten te houden en alleen open te zetten bij speciale gelegenheden.Akkoord.
Gedenksteen: aan zuidgevel ontbreekt een gedenksteen; zou met een passende tekst teruggebracht moeten worden.Gaan we bekijken.
Papklok: zo min mogelijk gelui(d).Het idee is zoals tot voor kort (dagelijks even om 12 en 18 uur).
Planning werkzaamheden: misschien toch eerst met terp beginnen. Mogelijk kan restauratie worden vervroegd met oog op veiligheid vanwege afgewaaide stenen.Wordt nader onderzocht.