Hoe meer vrienden, hoe meer vreugde.
Elke vriend en donateur brengt ons ideaal dichterbij: de oude toren, een levend monument. Voor Puiflijk en Druten-Zuid, voor gemeente Druten en Land van Maas en Waal.

Word vriend(in) van de Oude Toren

Vanaf € 25,- per jaar kunt u al ‘Vriend van Oude Toren Puiflijk’ worden.
Hoe? – er zijn verschillende manieren:

 • Bij voorkeur: vul het Aanmeld- en machtigingsformulier in.
  Stuur het na invulling naar het secretariaat of doe het bij een van de bestuursleden in de brievenbus (kijk hier voor hun adres). U kunt evt. ook per mail of telefoon even contact met ons opnemen, dan komen wij het bij u ophalen.
 • Maak een bijdrage over op onze bankrekening NL 11 RABO 0332 5732 81.
  Graag o.v.v. ‘vriend’, het nummer van de gewenste attentie (zie hieronder) en uw adres.
 • Of neem even contact met ons op.

Als blijk van waardering ligt er een kleine attentie voor u klaar.
Maak uw keuze (bouwplaat alleen voor vrienden vanaf € 25,-/jaar).

1. Ergens in Europa
2. Middeleeuwse kerktorens in Maas en Waal
3. De Queeste van Puiflijk. Het dorp Puiflijk door de eeuwen heen (Ton van Hulst)
4. Canon van Puiflijk (Cor van den Heuvel)
5. Bouwplaat Oude Toren Puiflijk (Modelbouw Visser) – voor Vrienden vanaf € 25,-
Klik hier voor bouwhandleiding.

Geef een gift, éénmalig of periodiek

Elke bijdrage hoe groot of klein ook, helpt. De belastingdienst kan u eventueel helpen ons te helpen (belastingvoordeel).

Hoe? – maak een bedrag over op onze bankrekening NL 11 RABO 0332 5732 81 o.v.v. ‘gift’, het nummer van de gewenste attentie (zie hierboven) en uw adres.
Of vul het aanmeld- en machtigingsformulier of de schenkingsovereenkomst in en stuur deze naar het secretariaat of neem per mail of telefoon even contact met ons op, dan komen wij het bij u ophalen.

 • Eénmalige giften of donateursbijdragen zijn aftrekbaar voor de belastingen. Een gift aan een culturele ANBI – en dat zijn wij – mag u bij het berekenen van de aftrek met 25% verhogen (max. € 1.250).
 • Periodieke giften (vijf jaar lang een vast bedrag) zijn volledig aftrekbaar. Uw periodieke gift d.m.v. een schenkingsovereenkomst mag u geheel aftrekken bij uw aangifte van inkomstenbelasting. Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen kan het belastingvoordeel oplopen tot maximaal 43% (in 2021).

Wilt u hier meer informatie over? Neem dan even contact met ons op. Wij helpen u graag.
Of ga voor meer informatie naar de website van de belastingdienst >Ik geef aan een ANBI. Twee opmerkingen hierbij:

 • Als u wilt controleren of wij wel degelijk een ANBI zijn, vul dan bij ‘vestigingsplaats’ niet ‘Puiflijk’ maar ‘Druten’ in.
 • Maak gebruik van ons formulier (is gedeeltelijk al ingevuld) en niet die van de website van de belastingdienst.

Doe een schenking

Er zijn verschillende manieren om te schenken of na te laten. Een schenking is fiscaal aftrekbaar, afhankelijk van uw persoonlijke inkomen en/of vermogen. Ook bij een nalatenschap gelden fiscale voordelen zoals volledige vrijstelling van registratie- en erfbelasting. Niet alleen financieel kunt u schenken, maar ook materieel.
Belangstelling? Hoe?

ANBI Cultuur
Vanaf 22 augustus 2018 zijn wij door de inspecteur van de Belastingdienst aangemerkt als culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De ANBI-status biedt belastingvoordelen zowel voor de gever als voor ons. Lees hier meer daarover.