Nieuws

Een grote stap!…

Afgelopen week is een grote stap gezet.
Het College van B&W (Burgemeester en Wethouders) wil extra geld vrijmaken voor de restauratie!

Als de gemeenteraad instemt, dan komt er een bedrag van totaal € 298.450 beschikbaar. Daarmee kan onze Oude Toren grondig worden opgeknapt, zodat zij er de komende decennia weer tegen kan.

Natuurlijk gaan wij dat combineren met het aanbrengen van onze wensen. Er komen dan fatsoenlijke deuren en een passende vloer. Ook de verdiepingsvloeren worden weer terug gebracht, enzovoorts. (Klik hier voor het totale plan.)

Dat het een hele tijd moest duren voordat het nu zover is, had alles te maken met de financiering. Niet alleen vanwege de inmiddels opgelopen schade, maar ook omdat een meer ingrijpende restauratie noodzakelijk bleek. Aanvullende berekeningen lieten zien dat met het eerder toegezegde bedrag niet kon worden volstaan. Ook de aanzienlijk gestegen bouwkosten speelden een (zeer) grote rol.

Door dit alles zijn de plannen nog eens kritisch tegen het licht gehouden. Sommige onderdelen zijn geschrapt en andere op een lijstje ‘voor de toekomst’ gezet. En de terp wordt afzonderlijk nader bekeken. Daarvoor is gelukkig alle medewerking toegezegd.

Tot slot: ook de huurovereenkomst kon worden afgerond. Daarmee is vastgelegd hoe het beheer van toren en terp is geregeld.

U begrijpt, dat we blij zijn met deze stappen! Dank aan het College. Nu kunnen we met voortvarendheid verder aan de slag, om te beginnen met het aanvragen van de omgevingsvergunning.

Meer over dit onderwerp:

Druten gaat zijn erfgoed beschermen

“Druten gaat zijn erfgoed beschermen” meldde de Gelderlander afgelopen donderdag 23 februari.

Een prima idee, hard nodig ook. Dat daarbij ook ‘onze’ toren en terp worden genoemd, ligt natuurlijk voor de hand. Daar was de gemeente al eerder van overtuigd, zo bleek uit de gesprekken die wij al in een heel vroeg stadium hadden met de gemeente (en met het parochiebestuur).

Toch is het goed, dat behoud van ons cultureel erfgoed wordt neergelegd in beleid. Helemaal mooi is dat hierbij ook naar landschappen wordt gekeken. Ook deze verdienen zorgvuldig te worden beschermd, net als monumenten en dorpsgezichten.

Eindelijk weer een Carnavalsoptocht

Na twee jaren op een rij geen Carnavalsoptocht, kon het nu gelukkig weer. Rond 14.00 uur stonden alle deelnemers bij de Oude Toren te popelen om weer van start te gaan.

Na een kort toespraakje van burgemeester en prins Niels werd de Torenuil ontstoken, de vlaggen gehesen en het Puiflijks volkslied uit volle borst gezongen onder muzikale begeleiding van de Knaoiers. En toen was het zover, de optocht begon.

Jong en oud, kleine en grote loopgroepen, kleine en grote wagens. Een prachtige tocht trok vanaf de Oude Toren door het dorp.

Eén groep viel ons natuurlijk extra op. En dat was CV Op Slinkse Wijze met een exacte kopie van de toren en met als motto: “De toren van Pisa bestaat echt, die van Puiflijk staat recht”. Zo is het maar net. Dat er ook nog kaartjes werden uitgedeeld met de oproep om toch vooral vriend te worden, was uiteraard helemaal mooi. Dank! Wij zijn hier blij mee.

En nu maar hopen dat er veel nieuwe vrienden en vriendinnen bij komen….

>>>Meer te zien na de foto’s hieronder. >>>>


Vriend of Vriendin worden van Oude Toren Puiflijk? >>klik hier
Op andere manier Oude Toren Puiflijk steunen? >>klik hier

RN7 was er bij….

Het blijkt te werken, nu al!

Met het opknappen van toren en terp willen we bijdragen aan de leefkwaliteit van Puiflijk. Samen moeten ze een levend én klinkend monument worden, een kloppend hart. Een monument dat daadwerkelijk gebruikt kan worden. Voor allerlei, kleinschalige activiteiten die mensen bij elkaar brengen. Die zorgen voor levendigheid, gezelligheid en boeiende ontmoetingen.

Nou, dat idee blijkt duidelijk aan te spreken.

Terwijl er nog helemaal niets is gerestaureerd, zijn er toch al spontaan activiteiten ontplooid. Door bijvoorbeeld het Sinterklaascomité, de Kerststalwerkgroep en de organisatoren van de Puiflijkse Winterwandeling. En dan de bezoeken van schoolkinderen en andere groepen en individuen. Allemaal activiteiten zoals we ze voor ogen hadden bij het starten van ons initiatief. Niet door ons georganiseerd, integendeel, maar spontaan op poten gezet door inwoners van Puiflijk en Druten-Zuid. U heeft er vast al eens over gehoord, misschien er zelfs wel aan deel genomen.

En daar blijft het niet bij.

Inmiddels is er nog een nieuw initiatief geboren. Naar aanleiding van een artikeltje in het december-nummer van Dorpskrant Puiflijk. Daarin werd opgeroepen tot meedenken over een ‘Puiflijk Academie’. Nou, dat was duidelijk niet aan dovemansoren gericht. Al heel snel hadden zich zes mensen gemeld bij de initiatiefnemer, Luc Remers. Afgelopen donderdag zijn ze bij hem thuis voor de eerste keer bij elkaar gekomen. Om met elkaar kennis te maken en vooral mogelijkheden te spuien – en spuien was het! Het ene idee buitelde over het andere, aan enthousiasme geen gebrek. Al heel gauw ging het niet meer over alleen het ‘academie-idee’, maar over wat er nog meer mogelijk is. In de toren en op de terp.

Gepopeld werd er om te beginnen, maar dat was duidelijk nog niet reëel. Eerst moet met de restauratie worden begonnen en direct bij de start daarvan, zo is het plan, hebben de ‘meedenkers’[1] een eerste, bijzondere activiteit in petto.


[1] Een naam voor de groep is er nog niet. Uitbreiding is zeer gewenst.

Voor de veiligheid van iedereen

De gemeente heeft de trappen naar de terp en toren aan de west- en noordzijde afgesloten. Uit veiligheidsoverwegingen. Gelukkig maar, want ze zijn veel te gevaarlijk. Waarschijnlijk heeft u het al wel eens gemerkt. Ze zijn heel glad en ongelijk, een val is gauw gemaakt.

Hopelijk gaat het niet al te lang meer duren voordat er een permanente oplossing komt.

Als het aan ons ligt, zal de trap aan de noordzijde (richting Torensingel) helemaal verdwijnen en de trap aan de westkant door een nieuwe worden vervangen. De trap aan de Koningsweg, zo is de bedoeling, zal helemaal worden vernieuwd en de hoofdtoegang tot de terp worden. Daarnaast zal er een speciale toegang komen voor mensen die slecht ter been zijn.

Maar voordat het zover is:

Laten we er met elkaar voor zorgen dat de hekken worden gerespecteerd. Ze staan er immers om ongelukken te voorkomen!

Wandelaars op bezoek

Elk jaar – behalve in de afgelopen coronaperiode natuurlijk – organiseren de protestantse gemeente en de katholieke parochie van Druten de zgn. Oecumenische Winterwandeling. Elke keer in een ander kerkdorp. Dit jaar ging de wandeling door Puiflijk o.l.v. Jan Reijnen en Henk van Elk.

Het kan natuurlijk niet anders dan dat daarbij ook de Oude Toren werd aangedaan.

In de sfeervol verlichte ruimte  werden de ongeveer 40 wandelaars hartelijk ontvangen door 2 leden van ons bestuur. Omdat zij nog de hele wandeling voor de boeg hadden, kon alleen summier iets worden verteld over geschiedenis en toekomst van toren en terp. Maar dat was wel voldoende om duidelijk te maken dat zij geen beter startpunt hadden kunnen kiezen.

>>Ga voor meer informatie over de wandeling naar de website van de parochie – klik hier.

Een korte terugblik van de voorzitter

We kunnen tevreden terugkijken op een heel prettige samenwerking in en buiten ons bestuur gedurende het afgelopen jaar.

Tot nu toe steekt het resultaat dat we bereikt hebben daar nog schril tegen af. Maar ik ben ervan overtuigd dat onze vasthoudendheid het uiteindelijk wint.

In ieder geval dank voor de fijne samenwerking aan alle betrokkenen.

Gaan we het komend jaar scoren? Het zou mooi zijn!

Voor nu wens ik iedereen een heel prettige Oudejaarsavond, geniet van de gezelligheid en voor het komend jaar gezondheid en voorspoed.