Nieuws

Oude Toren mogelijk veel ouder dan gedacht

Tijdens de Vriendendag op 9 september lichtte Jaap van der Veen, bouwhistoricus, voor het eerst zijn vermoeden toe: de Oude Toren is veel ouder dan gedacht. Inmiddels heeft u het ook al kunnen lezen in Dorpskrant Puiflijk van deze week.

Tot op heden wordt er algemeen van uitgegaan dat de Oude Toren van Puiflijk in de 15e eeuw is gebouwd, maar inmiddels wordt hier serieus aan getwijfeld. Het zou zo maar kunnen zijn dat de toren véél ouder is, mogelijk zo’n twee eeuwen!

Op basis van het standaardwerk Het Land van Maas en Waal van A.G. Schulte en het opgravingswerk in 1981 gaat men er algemeen van uit dat de toren is gebouwd in de 15e eeuw als laatste onderdeel van de middeleeuwse kerk. Of, met de woorden van Schulte: “De toren dateert waarschijnlijk uit de eerste helft van de 15e eeuw.”[1]
Jaap van der Veen, bouwhistoricus, is er van overtuigd dat dit niet klopt; ze moet veel eerder worden gedateerd. Waarom? Tijdens de Vriendendag van Stichting Oude Toren van afgelopen zaterdag 9 september legde hij dat uit.

Allereerst wijst hij op het materiaal waarmee de toren aan de buitenkant is bekleed, nl. tufsteen. Dat was kostbaar omdat het vanuit het buitenland (de Eiffel) moest worden aangevoerd en werd in ons land hoofdzakelijk toegepast in de romaanse bouwstijl van de 10e tot begin 13e eeuw. Bovendien zijn de spaarvelden aan de buitenkant als (laat-)romaans te omschrijven, evenals die aan de (bakstenen) binnenkant. Ook het weggebroken graatgewelf op de begane grond wijst op een romaanse oorsprong.

En dan is er nog de techniek. De torenmuren lijken te bestaan uit een buiten- en een binnenwand met een opvulling van veldkeien en ander steenmateriaal. Dit zgn. bouwen in kistwerk werd veel in de romaanse periode toegepast.

Kortom, zo vermoedt Van der Veen, de Puiflijkse Oude Toren stamt vermoedelijk uit de overgangsperiode van laat-romaans naar vroeg-gothiek, oftewel ergens uit de 13e/14e eeuw.

Nader onderzoek is nodig, zo besloot Jaap. Hij beloofde verder op zoek te gaan en de Vrienden van de Oude Toren van zijn verdere bevindingen op de hoogte te houden.


[1] Schulte, A.G.: De Monumenten van geschiedenis en kunst. Het Land van Maas en Waal (’s Gravenhage, 1986), blz. 101

Weer was het druk bij de Oude Toren: zaterdag Vriendendag, zondag Open Monumentendag

Vriendendag

Zaterdag was er speciaal voor de Vrienden van de Oude Toren een informatieve en gezellige bijeenkomst. Met twee primeurs.

De eerste betrof de ouderdom van de toren. Tot op heden wordt er algemeen van uitgegaan dat deze zo rond 1420 is gebouwd. Jaap van der Veen, bouwhistoricus, heeft daar zo zijn twijfels over. Wat? Waarom? Met grote interesse volgden de ongeveer 20 aanwezigen zijn toelichting met als gevolg: ook zij gaan er niet zonder meer van uit dat de toren 600 jaar oud is. In de Dorpskrant die volgende week verschijnt, leest u daar meer over. En natuurlijk op deze website. Daar zal ook het verdere onderzoek van Jaap op de voet gevolgd kunnen worden. De aanwezige Vrienden kijken daar in elk geval reikhalzend naar uit.

Het tweede betrof de presentatie van de uiteindelijke plannen. Deze werden aan de hand van een aantal schetsen (klik hier) toegelicht.

Aansluitend werd kort uiteen gezet hoe toren en terp een levend monument gaan worden. De eerste, spontaan ontstane initiatieven zijn zeer veelbelovend. Denk bijvoorbeeld aan de jaarlijkse kerststal, aan Sinterklaas, aan de groepen die op bezoek komen en natuurlijk aan de zgn. Puiflijk Academie – maar daarover hieronder mee.

Open Monumentendag

Zondag was de Oude Toren speciaal geopend in verband met de jaarlijkse Open Monumentendag. Iedereen was welkom om de toren van binnen en buiten te bekijken. En natuurlijk om naar boven te klimmen voor een mooi uitzicht. Ruim 60 bezoekers hebben van deze gelegenheid gebruik gemaakt. Ook om meer te weten te komen over de concrete restauratie- en verbeterplannen én over hoe toren en terp een levend monument gaan worden.

Heel speciaal was de komst van de Dorpsomroeper, Luc Remers. Namens het comité Puiflijk Academie deed hij op ludieke wijze kond van de ideeën die binnen het comité leven. Tevens deed hij een oproep aan iedereen om met ideeën te komen voor activiteiten in en rond de toren. En voor een betere naam voor het comité. De toren en terp zijn straks immers een heel geschikte plek om elkaar te treffen, voor jong en oud. (Hierboven zijn oproep.)

“Dat dees aankondiging u allen tot ideeën aanspoort. Zegt het voort! Zegt het voort!”

Heel bijzonder waren ook de demo’s van Druturnia. Zo’n 22 meisjes zorgden tweemaal voor een perfect uitgevoerde demonstratie onder leiding van Manon van Beem. De bijzondere plek, het mooie weer en vooral het enthousiasme maakten er een mooi, levendig geheel van. Prachtig was het! Zo kan de terp met haar toren ook een plek voor ontmoeting zijn.




Het was druk gisteren bij de Oude Toren: eerst Omroep Gelderland, daarna nieuwe burgemeester

Het was druk gisteren bij de Oude Toren.

Omroep Gelderland

Rond de klok van negen uur was Rob, programmamaker van Omroep Gelderlander, al present. Hij kwam voor een interview met wethouder Gérard de Wildt en één van de bestuursleden. En vooral voor sfeervolle opnamen van de toren. Dat kostte nog al wat tijd, omdat hij oog had voor détail. Bovendien wil hij de kijker straks vooral een gevoel bij de toren geven.

Wanneer de gemonteerde opname zal worden uitgezonden, is nog niet bekend. Wij houden u op de hoogte.

Nieuwe burgemeester

Op een wel heel bijzondere manier arriveerde onze nieuwe burgemeester, Sigrid Sengers, tegen het middaguur bij de Oude Toren. Als onderdeel van haar kennismakingsrondgang door Puiflijk. Omdat er al veel bezoekjes aan waren vooraf gegaan en er nog een enkele volgden, werd het een korte kennismaking. Met name de restauratieplannen zijn aan de orde geweest.

Afgerond werd met een uitnodiging voor een volgend bezoek. Om meer te horen en te zien over de cultuurhistorische waarde van dit wel heel bijzondere monument in haar gemeente.


Graag uw stem bij Rabo ClubSupport

Bent u lid van de Rabobank? Dan kunt u weer uw stem uitbrengen op verenigingen die u graag een financieel steuntje in de rug gunt. Daar horen wij hopelijk ook bij….

Hoe stemmen?

  • Ga naar de website van de Rabobank: klik hier
  • Kies voor de regio Maas en Waal – Oost Betuwe.
  • Klik op ‘Bekijk de deelnemers’.
  • Vul bij ‘zoek’ Puiflijk in en klik op ‘filteren’.
  • Breng nu uw stem uit. U kan 3 stemmen uitbrengen op 3 verschillende verenigingen.

Wanneer stemmen?

Vanaf nu t/m 26 september kunt u stemmen op uw favoriete club of vereniging. En dat is Oude Toren Puiflijk toch?!

Waarom stemmen?

Elke club of vereniging kan uw steun wel gebruiken. Bijvoorbeeld als vrijwilliger, maar zeker ook financieel. De Rabo ClubSupport is een mooie manier om indirect financieel te steunen. Elke stem levert namelijk geld op voor de organisatie van uw keuze. Hoe meer stemmen, hoe meer geld!

Wij kunnen uw stem, uw indirecte financiële steun, heel goed gebruiken.

Met subsidie van de gemeente Druten, de inwoners van Puiflijk en Druten-zuid en bedrijfsleven zal de toren in 2023 gerestaureerd worden. Ook zullen talrijke aanpassingen aangebracht worden om de toren en later ook de terp bruikbaar te maken voor allerlei kleinschalige culturele activiteiten. Door en voor de inwoners van Puiflijk, maar ook voor Druten-Zuid. Om dat mogelijk te maken is jaarlijks nog een bedrag nodig voor de exploitatie.

>lees meer

Oranje Comité op bezoek in Oude Toren

Het zit zo… elk jaar gaat het Oranje-comité Puiflijk met aanhang een weekendje weg. Dit jaar is men in Puiflijk gebleven, kamperend en al. De zaterdagochtend werd besteed aan een historische, maar ook ludieke dorpswandeling onder leiding van Henk van Elk.

Gestart werd – hoe kan het ook anders – bij de Oude Toren. Daar kregen de bezoekers wat wetenswaardigheden gepresenteerd en te zien. Niet alleen uit haar lange geschiedenis, maar ook uit de plannen voor haar toekomst. Daar bleek grote interesse voor te bestaan. Het klein half uurtje dat voor het onderdeel-toren was uitgetrokken, bleek dan ook veel te kort.

Open Monumentendag in Oude Toren 10 september


U bent van harte welkom in de Oude Toren tijdens Open Monumentendag 2023!

  • zondag 10 september van 10.00 tot 17.00 uur

Tijdens uw bezoek kunt u de toren goed bekijken en beklimmen (niet tijdens de lezingen). Ook kunt u informeel in gesprek gaan met de aanwezige bestuursleden over wat er tijdens de restauratie allemaal gaat gebeuren. En ook over hoe de toren met de terp een levend en klinkend monument gaat worden of zou kunnen worden – misschien heeft u hiervoor nog een idee.

Voor de eerste 10 bezoekers ligt er een gratis boekje klaar, waarin alle 26 monumenten staan beschreven die dit jaar in Maas en Waal zijn te bezoeken. Daarin ook een fietsroutekaart en een verklarende woordenlijst. U kunt deze onder aan deze pagina ook downloaden.

>Informatie Oude Toren Puiflijk op landelijke website.

Programma

Lezing
Op drie momenten worden de bezoekers een korte lezing aangeboden:

  • 11.30, 14.30 en 15.30 uur.

Daarin worden de concrete restauratie- en verbeterplannen gepresenteerd én hoe toren en terp een levend monument gaan worden.
Houd er rekening mee dat er maar een beperkt aantal plaatsen per keer beschikbaar zijn.

Demonstratie

In de loop van de dag (ergens tussen 13.30 en 14.30 uur) zorgt Druturnia voor een demonstratie. Weer een mooi voorbeeld van hoe de terp een plek van ontmoeting kan zijn. (Een paar weken eerder was de terp dé plek voor het concert van Arezzo samen met DCAP.)

Meer open monumenten

Behalve de Oude Toren zijn er nog 25 andere monumenten in Maas en Waal die hun deuren wijd open hebben staan. Wilt u weten welke? Ga dan naar de landelijke website van Open Monumentendag: klik hier.

Opening Open Monumentendag Maas en Waal 2023

Iedereen is welkom bij de officiële opening van Open Monumentendag 2023 in de gemeenten West Maas en Waal en Druten door de heer Willy Brink, wethouder gemeente Druten, in aanwezigheid van zijn West Maas en Waalse collega, mevrouw Marieke van den Boom.

  • Datum en tijd: vrijdagmiddag 8 september om 16.00 uur (tot ongeveer 16.45 uur)
  • Plaats: Boeddhistische Tempel (vml. St. Victorkerk), Koningsstraat 45, Afferden.

Tijdens de inleiding zal worden ingegaan op levend erfgoed, het thema van Open Monumentendag 2023.
Na de opening is er gelegenheid om elkaar bij een drankje informeel te ontmoeten.

Downloads


Uitnodiging voor Vrienden van de Oude Toren

Alle vrienden van Oude Toren Puiflijk hebben per mail of brievenbus de uitnodiging ontvangen voor de eerder aangekondigde eerste Vriendenbijeenkomst.

Onze vrienden zijn natuurlijk de eerste aan wie wij de concrete, definitieve plannen voor de restauratie en verbetering presenteren. En natuurlijk over hoe wij denken dat het een levend en klinkend monument gaat worden, voor Puiflijk en omgeving. En dan hebben we ook nog een primeur voor wat betreft de torengeschiedenis. Dat alles zal zo’n half uurtje vragen; daarna is er gelegenheid tot informeel contact.

Bent u Vriend(in) en wilt u er zaterdag 9 september bij zijn? – vergeet dan niet u even aan te melden! Dan weten wij op hoeveel personen wij dan kunnen rekenen.

Aanmelden kan via: