Nieuws

Toch nog een wijziging in het plan voor de terp

Er is geen onderdeel van het totale plan voor restauratie van de oude toren en aanpassing van de terp dat meer aandacht heeft gehad dan de situering van het zogenaamde bijgebouwtje. We hebben als bestuur vrijwel alle mogelijke plekken inmiddels de revue laten passeren. Toch denken we dat in  vergelijking met de plek op de naast de datakastjes (uitrit rondweg naar de doorgaande Koningsweg) er nog een betere plek denkbaar is. Daar werden we na de informatieavond van 21 februari op geattendeerd.

Immers de plek zoals op 21 februari aangegeven is voor het vrije zicht op de toren en voor het uitzicht van in ieder geval één buurtbewoner allerminst gunstig. We hebben besloten het bijgebouwtje nu dieper in de terp te plaatsen en een stukje verderop langs de rondweg om de terp (zie hieronder). We hebben overlegd met enkele families in de directe omgeving; zij hebben aangegeven geen probleem te hebben met deze nieuwe plek. Het bijgebouw zal plm. een meter vanaf de rand van de weg geplaatst worden en wordt daardoor dieper in de terp gedrukt. De meidoornhaag kan zelfs gehandhaafd blijven.

Deze nieuwe plek betekent waarschijnlijk wel extra kosten en hopelijk levert het geen probleem op bij het archeologisch onderzoek. We wachten in spanning af.

Hopelijk deelt iedereen de mening van het bestuur dat dit de beste plek is!

RN7 toerde 24 uur door gemeente Druten en bezocht ook onze toren

In het programma 024 Uur in de Regio rijdt Miguel gedurende 24 uur door een bepaalde gemeente op zoek naar bijzondere verhalen, mensen en plekjes.

Zondag 27 maart toerde deze verslaggever van RN7, de publieke omroep voor het Rijk van Nijmegen, door de gemeente Druten. Daar deed hij o.m. het Ambtshuis aan, de molen in Afferden en natuurlijk ook onze toren.

Heeft u het gemist? U kunt deze uitzending alsnog via deze link terugkijken. Als u wilt kunt u een selectie maken uit de verschillende hoofdstukken waaruit de uitzending bestaat. Kijk hiervoor onder ‘meer tonen’.

In de Gelderlander een uitgebreid artikel over de plannen die klaar zijn

Onder de kop “Torenplannen in de startblokken, nu nog wachten op vergunning” beschrijft de Gelderlander vandaag de gevolgen van de storm en de huidige stand van zaken rond de restauratie van toren en terp.

Puiflijk hield na storm Eunice de adem in. Rood-witte linten en hekken rond de middeleeuwse Oude Toren in het dorp deden het ergste vermoeden. Gelukkig bleef de schade beperkt en was alleen de buitenkant van het monument aangetast. De stichting die werkt aan een nieuwe toekomst voor de toren is nu echter nóg gemotiveerder om haar plannen snel te realiseren.

Uitgebreid wordt beschreven hoe de plannen tot stand zijn gekomen en hoe die er uit zien. Ook aan wat financiële knelpunten wordt aandacht geschonken. Voor u als regelmatige bezoeker van deze website geen nieuws, maar door deze publicatie nu ook in brede kring bekend – met dank aan de Gelderlander.

>Ga voor het volledige artikel naar de website van de Gelderlander.

Aanpassingen in schetsontwerp door inbreng buurt

Op 23 februari hebben we verslag gedaan van de presentatie en de bespreking van het tweede schetsontwerp. Inmiddels zijn alle opmerkingen en suggesties besproken in de bouwcommissie. Hieronder treft u het resultaat aan. Te verwachten is, gezien de eerste reacties, dat het algemeen bestuur van de stichting de aanbevelingen van de commissie zal overnemen. Direct daarna zullen deze waar het wenselijk én mogelijk is, worden verwerkt in het definitieve plan.

De verdere procedure en planning is als volgt:

Direct na vaststelling van het plan door het bestuur wordt zo gauw mogelijk de omgevingsvergunning aangevraagd, maar…. dat is op z’n vroegst half oktober. Pas dan, zo is de verwachting, zal het noodzakelijke fauna- en archeologisch onderzoek worden opgeleverd (er zitten mogelijk vleermuizen in en rond de toren).

Nadat de vergunning is verleend, kan de aanbesteding volgen. Ook zal dan verder worden gezocht naar geld én ook naar mankracht om door zelfwerkzaamheid de kosten te drukken. De verwachting is dat in het eerste kwartaal van 2023 daadwerkelijk aan de slag kan worden gegaan.

We blijven u via onze website uiteraard op de hoogte houden.

ingebrachte opmerkingen en suggestiesaanbeveling bouwcommissie
Hellingbaan: indien mogelijk voor het bijgebouwtje bezien vanuit de doorgaande Konings-weg en plaatsen, met oog op veiligheid, van een dubbelhek (met voldoende afstand er tussen voor rollators).Plaatsen voor bijgebouwtje niet haalbaar; dubbel hek akkoord.
Bijgebouwtje: misschien met een zeecontainer goedkoop te realiseren; ‘inpakken’ niet met cortenstaal maar met passende bakstenen en met groen-/sedumdak.Zeecontainer gaat roesten want moet deel de grond in. In de nieuwe schets zal ook een variant met baksteen en groendak worden opgenomen.
Bijgebouwtje: een mogelijkheid voor opslag, toilet en ontvangst kan beter worden gerealiseerd door een passende aanbouw aan de toren.Gaan we niet doen, omdat het veel te kostbaar is (moet fraai/passend uitgevoerd worden en met veel grotere afmetingen, incl. zoldertje).
Heg: meter naar binnen plaatsen om toegankelijkheid van woningen rond terp te verbeteren met oog op hulpdiensten.Hier gaan wij niet over; we zullen de veiligheidssituatie wel even aankaarten bij een volgend gesprek met de gemeente. Mogelijk draagt invoering van éénrichtingsverkeer bij aan meer veiligheid. Verplaatsen heg is kostbaar mede vanwege de grotere steilheid van het talud.
Koor: niet verhogen met oog op hangjeugd en vergroten van gebruiksmogelijkheid van terp.Met oog op gebruiksmogelijkheid zien wij af van verhoging. De contouren van kerk, incl. koor een steunberen zal met passende stenen worden uitgevoerd. De plek van het koor zal met passende klinkers worden verhard, mogelijk in combinatie met oude grafstenen. Het koor zal optisch worden afgesloten door het plaatsen van een passende bank. (Mocht blijken dat deze voor teveel overlast zorgt, dan zal die alsnog worden verwijderd.) Omdat een zitmogelijkheid op het verhoogde priesterkoor ook komt te vervallen zal ook bij de speeltoestellen een passende bank geplaatst worden die eveneens bij overlast verwijderd kan worden. Daarmee is tevens gezegd dat de picknicktafel niet ingepast zal worden in het terpplan
Verlichting: verlichting aanbrengen om de toren te kunnen uitlichten.Akkoord; was al het plan.
Elektra: vergeet niet om evt. krachtstroom aan te brengen.Niet nodig gezien de activiteiten die we op het oog hebben (kleinschalig, passend bij toren en terp).
Terp met gras (en bomen): fraai, dus doen; houd wel rekening met onderhoud.Doen we.
Galmborden: wel graag uitneembaar met oog op plaatsen ‘torenuilen’ van carnavalsvereniging.Doen we, ook met oog op toren als uitkijkpunt.
Vlaggenmasten: denk wel aan mogelijkheid tot plaatsen van vlaggenmasten i.v.m. carnaval.Doen we.
Trap westkant: misschien wat meer lui en met vals kwart.We zorgen dat deze veilig begaanbaar wordt maar zodanig dat er zoveel mogelijk ruimte voor de deur ontstaat. (Dit is haalbaar want deze trap en deur is niet als hoofdtoegang bedoeld.) Trap wordt ook minder breed dan geschetst en de bielzen worden verwijderd, ook bij de omloop rond de toren voor zover daar aangebracht (hoek zuid-west).
Trap Koningsweg: moet gemakkelijk begaanbaar zijn, lui en met leuning.Akkoord.
Dubbele deur oostkant: met oog op vandalisme lijkt het verstandig om de houten deur in principe gesloten te houden en alleen open te zetten bij speciale gelegenheden.Akkoord.
Gedenksteen: aan zuidgevel ontbreekt een gedenksteen; zou met een passende tekst teruggebracht moeten worden.Gaan we bekijken.
Papklok: zo min mogelijk gelui(d).Het idee is zoals tot voor kort (dagelijks even om 12 en 18 uur).
Planning werkzaamheden: misschien toch eerst met terp beginnen. Mogelijk kan restauratie worden vervroegd met oog op veiligheid vanwege afgewaaide stenen.Wordt nader onderzocht.

Noodherstel – gevaar geweken

Letterlijk groots is het dreigende gevaar afgewend. Dankzij werkzaamheden die 3 maart op grote hoogte zijn uitgevoerd in opdracht van de gemeente. De nog loszittende stenen op de traptoren zijn verwijderd, zodat deze niet alsnog naar beneden gaan vallen. Het gevaar is dus geweken.

Inmiddels heeft de gemeente de waarschuwingshekken verwijderd.
Wij gaan ervan uit dat er weer veilig rond de toren gewandeld kan worden. Houd wel de trappen goed in de gaten, zeker die met de houten bielzen! Deze zijn spekglad als ze nat zijn.

Er is voor ons nu wel een probleem ontstaan.

Wat doen we met het gat dat is ontstaan? Tijdelijk afdichten om verval te voorkomen? De restauratie misschien naar voren halen? Maar wat doen we dan met het noodzakelijke fauna-onderzoek? En wat met de extra kosten? Biedt een mogelijke stormverzekering soelaas?

We gaan hierover binnenkort met de gemeente in gesprek.

Hekken en bloemen

In aanvulling op ons eerdere bericht over de gevaarlijke situatie.

Er is door de gemeente inmiddels een hek geplaatst rondom de gevaarlijke plek. Ook heeft Pööke een belangrijke taak gekregen in kader van toezicht en veiligheid.

Hopelijk zorgen hek en afzetlint er voor dat iedereen uit de gevaarlijke zone blijft en er geen ongelukken gebeuren.

Ondanks weer en wind is er ook wat moois te melden.

De bollen van de familie Van Hulst lopen al uit. Deze zitten in de bloemenmand die de familie in november bij de toren heeft geplaatst. Als herinnering en teken van een nieuw begin.

Presentatie werd constructieve bijeenkomst

Het was een constructieve bijeenkomst maandagavond. De presentatie en de bespreking van het tweede schetsontwerp leidden niet alleen tot enthousiasme maar ook tot diverse suggesties waarmee het bestuur verder kan.

Door corona veel later dan de bedoeling was, kon maandag 21 februari eindelijk de uitwerking van de plannen worden gepresenteerd. En natuurlijk besproken. Ruim 30 mensen waren daarvoor in De Lier bij elkaar gekomen.

In zijn opening maakte Thijs van den Hark, voorzitter van het bestuur, nadrukkelijk onderscheid tussen toren en terp. De plannen voor de toren liggen namelijk voor een groot deel al vast vanwege het door de gemeente beschikbaar gestelde restauratiebudget. Met de plannen voor de terp ligt dat anders; die zijn nog niet ‘in beton gegoten’. Toch is ook hierbij misschien niet alles haalbaar, want er zijn praktische én financiële grenzen. Wel zal elke suggestie serieus worden overwogen en waar mogelijk in het definitieve plan verwerkt. Direct na vaststelling van het plan door het bestuur wordt zo gauw mogelijk de omgevingsvergunning aangevraagd, maar…. dat is op z’n vroegst half oktober. Pas dan, zo is de verwachting, zal het noodzakelijke fauna- en archeologisch onderzoek (er zitten mogelijk vleermuizen in en rond de toren) worden opgeleverd. 

Nadat de vergunning is verleend, kan de aanbesteding volgen. Ook zal dan verder worden gezocht  naar geld én ook naar mankracht om door zelfwerkzaamheid de kosten te drukken. Te verwachten is dat in het eerste kwartaal van 2023 daadwerkelijk aan de slag gegaan kan worden.

Na de inleiding volgde de presentatie van de schetsen die Bram van Oosteren van architectenbureau Croonen heeft gemaakt op basis van de plannen van het stichtingsbestuur en de eerdere inbreng van direct-aanwonenden.

Direct na zijn presentatie kwamen allerlei reacties naar voren. Vragen om verheldering, tips ter aanvulling en suggesties ter verbetering – precies wat de bedoeling was. Zo is gesproken over o.m.:

  • de verhoging op de plek van het koor van de voormalige kerk;
  • het bijgebouwtje en de hellingbaan;
  • de begroeiing op de terp, de heg en het onderhoud;
  • de verlichting;
  • het naar voren halen van de werkzaamheden op/aan de terp;
  • de opslagruimte (baksteen i.p.v. cortenstaal).

En hierbij is het niet bij gebleven. Tijdens de constructieve gesprekken in de subgroepen kwamen nog meer ideeën naar voren. Ondanks al die kanttekeningen bleek er wel degelijk een grote mate van instemming te bestaan met de gepresenteerde uitwerking.

Inmiddels worden alle opmerkingen en suggesties op een rijtje gezet. Vervolgens worden ze allemaal bekeken en waar wenselijk én mogelijk verwerkt in het definitieve plan.

We houden u uiteraard op de hoogte.

Het gevaar is nog niet geweken!

Afgelopen zaterdag hebben we u dringend verzocht: blijf uit de buurt van de Oude Toren! Het is gevaarlijk!

Inmiddels heeft de gemeente extra afzetlinten laten aanbrengen. Ook is duidelijk geworden wat er is gebeurd. Door de storm zijn een paar stenen van het dakje van de traptoren gerukt en met een klap naar beneden gekomen. Omdat daardoor het verband is verbroken, is het niet uit te sluiten dat er  meer stenen zullen volgen. Daarom nogmaals onze oproep:

Blijf uit de buurt van de toren. Hoort, zegt het voort!

Wat er binnen afzienbare tijd verder zal worden gedaan om het gevaar te keren, weten we niet. We blijven uiteraard aandringen op een snelle aanpak van het ontstane probleem.

foto’s: Pans Kobus en Michiel de Haas

Waarschuwing: gevaar bij Oude Toren

Blijf uit de buurt van de Oude Toren! Gevaar van vallende stenen.

Door de storm zijn er al een paar stenen naar beneden gekomen. Waarschijnlijk zijn deze afkomstig van de traptoren. Een attente buurman maakte ons hierop attent.

Dit bericht is om u te waarschuwen. En ook om u vriendelijk, dringend te verzoeken: blijf uit de buurt van de toren. Hoort, zegt het voort!

Provisorisch hebben we een ‘afzetting’ aangebracht door middel van een touw met rood-witte lintjes. Ook hebben we de gemeente, eigenaar van de toren, gewezen op deze gevaarlijke situatie. Waarschijnlijk zal zij binnenkort een wat betere afzetting aanbrengen.

Wat de storm nu wel heel erg duidelijk maakt, is de noodzaak van een grote restauratie. Zoals u weet is deze in voorbereiding, maar heeft helaas nu al vertraging opgelopen. (lees meer). De verwachting is dat eind 2022 / begin 2023 begonnen kan worden. Uiteraard houden we  u van de voortgang op de hoogte.