Nieuws

Hoe een mogelijke vleermuis voor een flinke vertraging zorgt

Eigenlijk weet je niet waar je aan begint – en dat is misschien maar goed ook. Het opknappen van de Oude Toren vraagt heel wat meer dan we ooit hadden kunnen voorzien. Alleen al in de voorbereiding worden we met zaken geconfronteerd, die veel tijd vragen. En dan hebben we het niet over de financiering, ook al zal dat op termijn ook nog extra aandacht vragen. Nee, momenteel zijn we voornamelijk druk met het aanvragen van de benodigde omgevingsvergunning. En dan alleen nog maar met het benodigde voorwerk hiervoor.

Zoals eerder al gemeld, hebben we al overleg gehad met het Samenwerkingsverband Cultuurhistorie Gelderland. Dit verband van cultuurhistorische deskundigen is één van de instanties die straks advies moeten uitbrengen over onze omgevingsvergunning. Nou, hun pré-advies was voor ons een opsteker. Hier kunnen we verder mee.

Ook maakten we al melding van een flora- en fauna-onderzoek. Komen bepaalde beschermde planten en dieren in het gedrang door onze plannen? We hadden gedacht met een beperkt vooronderzoek klaar te zijn, maar helaas. Voor wat betreft de planten is er geen probleem. Wel voor wat betreft de fauna. De gewone grootoorvleermuis blijkt ons parten te spelen. Niet omdat deze in de toren huist, maar omdat deze er mogelijk zou kunnen zitten. Sommige sporen wijzen namelijk in die richting.

Een uitgebreid onderzoek blijkt dus noodzakelijk, zo bevestigden ook de gemeentelijke deskundigen. Om verdere vertraging te voorkomen, hebben we daar direct opdracht toe gegeven. Desondanks zullen we toch tot zeker oktober 2022 (!) op het eindrapport moeten wachten….

Natuurlijk blijven we in de tussentijd niet stil zitten. Er is nog genoeg te doen. Denk aan: uitwerken plannen, bespreken plannen met buurt en andere belangstellenden, afspraken maken over terpbeplanting, werkzaamheden begroten en aanbesteden, enzovoorts. Dus vervelen hoeven we ons voorlopig niet.

Zondag laatste kans om uw stem bij Rabo Clubsupport op ons uit te brengen

U heeft nog maar even de tijd om op ons te stemmen. Zondagnacht sluit de stemperiode. Daarna is stemmen niet meer mogelijk.

 • Heeft u dat al gedaan? – heel fijn; hartelijk dank!
 • Nog niet aan toegekomen? – gauw doen; zondag is de laatste kans.
 • Kent u nog leden van Rabobank Maas en Waal – Oost Betuwe? – mail ze, app ze, bel ze en vraag ze ons hun stem te geven.

Hoort, zegt het voort!
Elk stem helpt ons een stap verder naar ons doel.

Rabo ClubSupport van start

U geeft uw stem toch aan ons?!

Net als vorige jaren doen wij dit jaar ook weer mee. En ook deze keer hopen wij dat u ons (weer) uw stem geeft. Elke stem zorgt voor een bijdrage vanuit de Rabo ClubSupport. Dus: hoe meer stemmen, hoe meer geld.

Bij voorbaat: dank voor uw stem!

Wie mogen stemmen?

Alleen als u particulier lid bent van Rabobank Maas en Waal – Oost Betuwe, mag u meedoen aan de Rabo ClubSupport-actie. Door uw stem op drie van de deelnemende clubs uit te brengen. (Geen lid? U kunt het alsnog worden en meestemmen. Ga hiervoor naar de Rabo-website.)

Hoe u kunt stemmen?

Van 4 tot 25 oktober kunt u uw stem uitbrengen via de Rabo App (of via inloggen op de Rabo website):

 1. Ga naar het overzicht van deelnemende clubs,
 2. selecteer ‘Oude Toren Puiflijk’ en twee andere clubs
 3. en stemmen maar!

Waarom uw stem voor ons?

Natuurlijk, de gemeente ondersteunt ons werk – en daar zijn we blij mee. Maar haar bijdrage is bij lange na niet genoeg om al onze plannen te realiseren. Extra hartverwarmend is daarom de steun die we de afgelopen periode van veel mensen hebben ontvangen. In de vorm van morele en financiële bijdragen. Zo hebben we dankzij bijdragen van meerdere donateurs en natuurlijk van de ‘Vrienden van de Oude Toren Puiflijk’ al een mooi bedrag binnen. Maar ook daarmee zijn we er nog niet. Elke bijdrage blijft daarom nodig! En daarom blijven we bezig om nieuw vrienden, donateurs en straks ook sponsoren aan te trekken.

Kan ik meer doen dan stemmen?

Ja zeker! Door ‘reclame’ voor ons te maken. Roep uw familie en vrienden op om op ons te stemmen. Bijvoorbeeld via de whatsapp-groep van uw familie of door een mailtje met een link naar deze pagina.
En natuurlijk door ‘Vriend’ en/of donateur te worden – als u dat u nog niet bent. Belangstelling? Klik hier.

Wilt u graag nadere informatie? Of hulp bij het stemmen?

Laat het ons weten:

Achter de schermen

Het zal u vast opgevallen zijn: er wordt nog steeds niet gewerkt in de toren. En ook niet op de terp. Maar achter de schermen des te meer. Er komt heel wat bij kijken voordat we  daadwerkelijk aan het werk kunnen. Zelfs veel meer dan we hadden voorzien.

Een overzicht van wat er de laatste weken is gedaan:

 • De eerste schetsen zijn gemaakt door Croonen Architecten en intern besproken.
 • Ook zijn deze schetsen voor pré-advies voorgelegd en besproken met het Samenwerkingsverband Cultuurhistorie Gelderland. Het heeft ons veel opgeleverd, maar vraagt wel de nodige aanpassingen en veranderingen.
 • Er zijn offertes opgevraagd voor een flora- en fauna-vooronderzoek om te voorkomen dat de werkzaamheden straks moeten worden stilgelegd. Inmiddels is dit onderzoek uitgevoerd. We wachten met spanning de conclusie af. Moet er een volledig onderzoek komen of (hopelijk) niet? Zo wel, dan gaat dat wel een jaartje duren voordat we aan de slag kunnen!
 • Ook voor archeologisch onderzoek zijn offertes aangevraagd en wordt deze week nog aanbesteed.
 • Verder is een deskundige aangetrokken voor de constructieve advisering.
 • We hebben op diverse plaatsen onderzoek gedaan naar de verblijfplaats van opgravingsvondsten. Die zouden wij graag in ons bezit krijgen om straks in de toren uit te stallen. Helaas tot op heden geen succes. (Zie onze website voor meer informatie over die opgravingen.) 
 • De ‘Rabo Clubsupport’-actie gaat binnenkort weer van start. Wij hebben hiervoor opnieuw ingeschreven en zullen graag meedoen. Hierover heel binnenkort meer.
 • Tenslotte is deze week de werkomschrijving voor de werkzaamheden in en aan de toren opgeleverd door het Monumentenadviesbureau. Daarin is zeer gedetailleerd aangegeven hoe de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd.

U ziet het, we zitten niet stil. We gaan stap-voor-stap vooruit, al is dat voor u niet direct zichtbaar.

We hadden vandaag de Gemeenteraad op bezoek

Een gemeente die haar verleden vergeet, heeft geen toekomst.
(Churchill)

Jaarlijks, zo bleek, heeft de gemeenteraad een uitje. Voor dit jaar stond als eerste een bezoek aan onze toren en terp op het programma. U begrijpt, daar waren we zeer vereerd mee.

Per fiets vertrokken de dames en heren vanaf het gemeentehuis, inclusief de burgemeester, de wethouders, de dames van de griffie en onze nieuwe gemeentesecretaris. Tegen half 11 fietsten ze de Koningsweg op en werden op de terp welkom geheten door onze voorzitter. Vervolgens werden door de secretaris de bijzonderheden uit de doeken gedaan van de bijzondere plek waarop ze letterlijk zaten. En natuurlijk die van de toren, één van de twee middeleeuwse rijksmonumenten die onze gemeente rijk is. Van de 46 rijksmonumenten binnen onze gemeente. Ook onze plannen passeerden de revue. Een uitgebreider verhaal is schriftelijk aangeboden. (Belangstelling? klik hier.)

Direct daarna gaven de aanwezige bestuursleden en de architect informeel allerlei aanvullingen en toelichtingen. Tijdens een wandelingetje over en rond de terp en tijdens de beklimming van de toren.

Op initiatief van de burgemeester werd als afsluiting een groepsfoto bij onze toren gemaakt. Ook van het gezamenlijke sprongetje in de lucht – waarschijnlijk losgemaakt door het enthousiasme over ons project. Deze foto’s houdt u nog tegoed.

Nu alvast een paar impressie-foto’s.

Helaas géén Open Monumentendag in de Oude Toren

Ideeën voor de invulling voor de Open Monumentendag waren er wel. Maar daarvoor hebben we ruimte nodig, letterlijk. Die wordt helaas ook dit jaar weer ingenomen door het coronavirus. De 1,5 meter-maatregel maakt een verantwoorde bijeenkomst in en rond onze toren niet mogelijk. Daarom hebben we moeten besluiten om af te zien van deelname aan de landelijke Open Monumentendag.

Maar niet getreurd, medio oktober organiseren we wel een bijeenkomst. Dan zullen we o.m. enkele uitgewerkte ideeën presenteren en met de aanwezigen bespreken.

En voor wat betreft 11 en 12 september: gelukkig zijn er in Maas en Waal locaties die wel verantwoord een programma kunnen bieden in het kader van Open Monumentendag. Bijvoorbeeld in:

Dank – na de start volgt de duurloop

De start is achter de rug:

Het was een goede start, dankzij de steun van velen:

 • de gemeente voor haar steun
 • de burgemeester en de wethouder voor het convenant
 • het bestuur van de parochie H. Franciscus en H. Clara voor de bruikleen van de kroonluchter
 • de heer Dirk-Jan Franken voor de papklok
 • Arezzo voor de muzikale ondersteuning
 • alle vrienden en donateurs
 • de beheerder van Oude Toren Afferden en kerkje in Bergharen
 • de bedrijven die de startactiviteiten mede mogelijk hebben gemaakt (zie onderaan dit bericht)

Dank!

Maar nu het echte werk. De duurloop is begonnen:

We blijven u op de hoogte houden.


De startactiviteiten zijn mede mogelijk gemaakt door:

(klik op het logo voor de website)

Welkom morgen tussen 11 en 13 uur

Iedereen is morgen welkom bij de Oude Toren van Puiflijk. De koffie staat klaar.

Morgen, zondag 27 juni, om 11.15 uur vertrekt er de fietstocht langs middeleeuwse torens in het oostelijk deel van Maas en Waal. U kunt zich hiervoor nog aanmelden via info@oudetorenpuiflijk.nl.

Wilt u liever op eigen gelegenheid op pad? Dat kan natuurlijk ook. Er ligt voor u een route klaar. U kunt deze bij de Oude Toren afhalen tussen 11.00 en 13.00 uur. Tegen een (vrijwillige) vergoeding kunt u ook het bijbehorend boekje aanschaffen.

Ziet u het niet zitten om morgen met de fiets op pad te gaan? Ook dan bent u welkom. Voor een kopje koffie, een praatje of misschien wilt u zich nog als Vriend Oude Toren Puiflijk aanmelden.

We zullen het wel zonder de mannen van het Maas & Waals Mannenkoor moeten doen. De tijd om te oefenen was te kort om een goede prestatie weg te zetten. Jammer, corona. Mogelijk zit er in de nabije toekomst wel een optreden in.

>meer informatie fietstocht

Drie berichten in één

Eerste ‘spreekuur’ goed bezocht

Hij was er, de man met technische tips. Gisteren, op het aangekondigde eerste spreekuur bij de Oude Toren. Maar niet alleen hij. Geleidelijk kwamen er vooral belangstellenden binnendruppelen die graag vriend wilden worden. Dat leidde tot allerlei aangename gesprekjes en inspiratie. We zijn benieuwd of er komende week opnieuw zo veel aanloop zal zijn. In elk geval zijn wij er weer op woensdag 30 juni, van 19.00 tot 20.00 uur.

Ere wie ere toekomt

Fijn dat de Maas&Waler op eigen initiatief aandacht heeft geschonken aan onze geslaagde bijeenkomst van afgelopen vrijdag. Het artikel Startfase renovatie Oude Toren Puiflijk gaf een goed overzicht van inhoud en doel van de bijeenkomst op de terp van Puiflijk. Helaas is het de redacteur ontgaan dat de twee mooie cadeaus door twee verschillende personen werden aangeboden. De heer Dirk-Jan Franken bood met een ferme handdruk de papklok aan die nu nog in de andere Puiflijkse toren hangt, nl. in die van de voormalige Johannes de Doper-kerk. Een pracht cadeau waar we heel blij mee zijn. Maar er was, heel verrassend, nog een tweede cadeau. Het werd ons aangeboden door de heer Ton Perlo, namens het parochiebestuur: de grote kroonluchter van de Horssense kerk. Deze gaat straks in bruikleen naar onze toren, mits het bisdom instemt. Daar zal ze een schitterend middelpunt worden.

Nogmaals onze dank aan:

 • dhr. Dirk-Jan Franken voor de papklok!
 • parochiebestuur voor de kroonluchter!

De restauratie moet nog beginnen en nu al twee bijzondere aanbiedingen.

Zondag fietstocht langs middeleeuwse torens

Op zondag 27 juni organiseren wij een fietstocht langs de middeleeuwse torens die oostelijk van Puiflijk liggen. Het is een tocht van 37 kilometer over dijken en langs binnenwegen, door schilderachtige dorpjes als Winssen, Bergharen en Batenburg. Sommige torens zijn opengesteld, zoals die van Afferden en Bergharen, andere zijn alleen aan de buitenkant te bekijken. Onder leiding van Gert-Jan Raats vertrekt er een groep om 11.15 uur. Graag van tevoren aanmelden via info@oudetorenpuiflijk.nl.

Uiteraard kunt u ook op eigen gelegenheid op pad. Hiervoor hoeft u zich vooraf niet aan te melden. Tussen 11.00 en 13.00 uur kunt u een routebeschrijving bij de Puiflijkse toren ophalen. Voor u vertrekt kunt u nog even een praatje maken en iets drinken.

De tocht start uiteraard vanaf de Oude Toren in Puiflijk. (En niet vanaf de toren in Afferden, zoals deMaas&Waler bij vergissing meldde.) Deelname is gratis.

Woensdag 23 juni 19-20 uur welkom in de Oude Toren

Morgen, woensdag 23 juni, bent u tussen 19.00 en 20.00 uur van harte welkom in de Oude Toren:

 • Misschien heeft u ideeën over hoe het beter of anders kan met toren en terp. Wij horen het graag; nu kunnen de plannen nog worden aangepast.
 • Misschien wilt u zich opgeven als vriend, vriendin of donateur. Een aanmeldformulier en een klein presentjes liggen voor u klaar.
 • Of misschien heeft u nog andere suggesties voor ons. Ook daarvoor bent van harte welkom.

Enkele leden van de bouwcommissie gaan graag met u in gesprek.

Een week later, zelfde tijd, zijn zij opnieuw in de toren aanwezig.