Werken aan Oude Toren & de fiscus helpt mee

De Belastingdienst maakt schenken aan ons fiscaal aantrekkelijk.

Stichting Oude Toren Puiflijk heeft in november 2018 de culturele ANBI-status verkregen, toegekend door de Belastingdienst, omdat wij voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Wij zijn dus een zgn. culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Door een gift en schenking fiscaal (deels) aftrekbaar te maken, stimuleert de Belastingdienst om instellingen als de onze financieel te begunstigen met een gift of schenking. Een bijdrage kan immers fiscaal aantrekkelijk zijn.

Schenken met belastingvoordeel

Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de eenmalige of periodieke gift aftrekken (1,25-regeling in de Geefwet). Hierdoor wordt uw bijdrage bijna verdubbeld.

Voorbeeld:
U schenkt ons jaarlijks € 100,-, u mag dan als gift € 125,- aftrekken. Bij een belastingtarief van 42% betaalt u dus uiteindelijk € 47,50. Zo steunt u met een relatief gering bedrag de Puiflijkse Oude Toren met een aanzienlijk bedrag.

Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Schenkingen en legaten

Voor schenkingen aan culturele ANBI’s zoals Stichting Oude Toren Puiflijk hoeft er geen erf- of schenkbelasting te worden afgedragen over een schenking of nalatenschap.

Meer informatie over ANBI, giften en schenkingen

  • Op de website van de Belastingdienst vindt u meer informatie over giften aan een Culturele ANBI.
  • Op dezelfde website is ook meer informatie te vinden over wat een culturele ANBI nou precies is.
  • Uiteraard zijn ook wij graag bereid om u deskundig bij te staan. Neem daarvoor even contact met ons op.

Informatie over ons

De gegevens die volgens de registratieplicht ANBI per 1 januari 2014 openbaar gepubliceerd moeten worden, kunt u vinden op deze website.