Werken aan Oude Toren & de fiscus helpt mee

De Belastingdienst maakt schenken aan ons fiscaal aantrekkelijk.

Stichting Oude Toren Puiflijk heeft in november 2018 de culturele ANBI-status verkregen, toegekend door de Belastingdienst, omdat wij voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Wij zijn dus een zgn. culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Door een gift en schenking fiscaal (deels) aftrekbaar te maken, stimuleert de Belastingdienst om instellingen als de onze financieel te begunstigen met een gift of schenking. Een bijdrage kan immers fiscaal aantrekkelijk zijn.

Schenken met belastingvoordeel

Als u een schenking, eenmalig of periodiek, aan ons doet, dan geldt een extra giftenaftrek. U mag dan in uw aangifte inkomstenbelasting de gift aan ons vermenigvuldigen met 1,25 en als gift aftrekken.

Gewone (eenmalige) gift

U mag uw gewone gift aan ons aftrekken als u aan deze voorwaarden voldoet:

 • Uw gift is vrijwillig.
 • U krijgt niets in ruil voor uw gift.
 • U kunt aantonen dat u de gift hebt gedaan. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de afschrijvingen van uw rekening.
 • U hebt uw gift niet contant gedaan.

Periodieke gift

Uw gift is een periodieke gift als u aan deze 3 voorwaarden voldoet:

 • U geeft jaarlijks hetzelfde bedrag aan dezelfde instelling of vereniging.
 • U betaalt het bedrag in 5 kalenderjaren achter elkaar. Langer mag ook.
 • U hebt vastgelegd wanneer uw jaarlijkse gift stopt, bijvoorbeeld na 5 jaar. Overlijdt u vóór die termijn afloopt, dan moet de jaarlijkse gift stoppen bij uw overlijden.

U mag uw periodieke gift aan ons vaak helemaal aftrekken als u aan deze voorwaarden voldoet:

 • U hebt de periodieke gift vastgelegd in een overeenkomst die u zelf met de vereniging sluit. (Of die u door een notaris laat opmaken.) >Klik hier om deze overeenkomst te downloaden.
 • U krijgt niets in ruil voor uw periodieke gift.
 • U hebt uw gift niet contant gedaan.

Voor de aftrek van periodieke giften geldt een maximum van € 250.000 per jaar.

Giften door ondernemingen

Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Schenkingen en legaten

Voor schenkingen aan culturele ANBI’s zoals Stichting Oude Toren Puiflijk hoeft er geen erf- of schenkbelasting te worden afgedragen over een schenking of nalatenschap.

Meer informatie over ANBI, giften en schenkingen

 • Op de website van de Belastingdienst vindt u meer informatie over giften aan een Culturele ANBI.
 • Op dezelfde website is ook meer informatie te vinden over wat een culturele ANBI nou precies is.
 • Uiteraard zijn ook wij graag bereid om u deskundig bij te staan. Neem daarvoor even contact met ons op.

Informatie over ons

De gegevens die volgens de registratieplicht ANBI per 1 januari 2014 openbaar gepubliceerd moeten worden, kunt u vinden op deze website.