In vogelvlucht

rond 1000Eerste bouwfase van een zgn. romaanse zaalkerk.
1127Eerste vermelding van een kerkgebouw behorende bij Kapittel St. Victor te Xanten, Duitsland.
1434Vermelding van de aanwezigheid van een St. Joris-altaar.
eerste helft 15de eeuwBouw van de Oude Toren, gotische bouwstijl. [Er zijn aanwijzingen dat de toren veel ouder is dan tot nu toe aangenomen. Voor meer informatie: klik hier.]
1505Aanwezigheid van een Heilige Maagd-altaar en een Heilige Petrus-altaar.
1561Parochie Puiflijk valt bestuurlijk onder aartsdiakonaat Xanten, wat behoort bij aartsbisdom Keulen.
1609Kerk wordt overgenomen door de Protestanten als gevolg van de Reformatie.
1741Verval van tufstenen zaalkerk wegens gebrek aan onderhoud.
1794Kerk is tijdelijk hoofdkwartier van de Franse generaal Pichecru tijdens de Slag bij Puiflijk, tevens opslagplaats oorlogsmateriaal. Kerk in zwaar beschadigde staat achtergelaten.
rond 1815De Oude Toren wordt eigendom van de gemeente Druten en wordt gebruikt voor opslag brandweermateriaal.
1820Definitieve sloop zaalkerk met koor. Het sloopmateriaal wordt gebruikt  voor bouw predikantswoning in Boven-Leeuwen. Oude Toren blijft staan.
1954Wegens verval van Oude Toren wordt  voor nood een plat dak aangebracht.
1980Het huidige puntdak wordt geplaatst onder toezicht van de Rijksmonumentenwacht.
1981Injuni wordt door de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek opgravingen verricht.

Meer historie

> Opgravingen in en rond de toren

> De Oude Toren van Puiflijk: een geschiedenisverhaal van Cor van den Heuvel

> Ergens in Europa, een boekje over Puiflijk en haar oude toren, uitgegeven ter gelegenheid van Open Monumentendag 2018 (pdf-bestand)

>Informatieboekje bij fietsroute