Bankrekening: NL11 RABO 0332 5732 81 t.n.v. Stichting Oude Toren Puiflijk

Stichting Oude Toren Puiflijk is voor wat betreft haar inkomsten afhankelijk van:

Stichting Oude Toren Puiflijk is een Anbi-instelling, waardoor het belastingtechnisch aantrekkelijk is om aan haar te schenken.

Stichting Oude Toren Puiflijk publiceert jaarlijks haar financieel jaarverslag: