Als er iets in Puiflijk is dat het heden met het verleden verbindt, dan is het wel de Oude Toren. Maar hoe zag dat verleden er uit? Wat is er allemaal gebeurd in Puiflijk, vanaf haar eerste bewoners tot op de dag van vandaag? Cor van den Heuvel heeft het uitgezocht en in 2008 opgeschreven in zijn boek Mensen op de Hucht. Een geschiedenis van Puiflijk.  Op ons verzoek heeft hij die geschiedenis op hoofdlijnen samengevat, zoals dat eerder is gedaan in bijvoorbeeld de Canon van Nederland en van Gelderland. Met dank aan Cor krijg je nu via deze 50 vensters zicht op het reilen en zeilen van Puiflijk. Én daarmee ook van Druten-Zuid – zoals je door één van de vensters duidelijk kan zien.

Uniek aan de Canon van Puiflijk is, dat je via onze website per venster veel meer informatie kunt vinden, ontleend aan Mensen op de Hucht. Met instemming van de auteur wordt elk venster uitgebreid nader besproken, geïllustreerd én verder in haar tijd geplaatst.

Cor van den Heuvel zijn wij daarom veel dank verschuldigd voor zijn belangeloze bijdrage.

Bert Beuving heeft voor de samenstelling en de opmaak van zowel de papieren als digitale versie gezorgd. Dank daarvoor.

Puiflijk, september 2020
Bestuur Stichting Oude Toren Puiflijk


Klik op het nummer van het venster waarover u meer informatie wilt. Op elk moment kunt u via het hoofdmenu weer terug naar onderstaand overzicht.

Rivierduinen
Jagers en verzamelaars
Kelten
  Bataven en Romeinen
Bataven en Romeinen – Heirbaan en hosterd – Het dagelijks leven – Het dagelijks leven – Meer informatie 
  Franken
Duistere tijden, woest en leeg – Volkeren verhuizen – Nieuwe bewoners – Grondbezit – Ridders
Eerste kerk
Vondsten – De naam – Kerk en kerspel – Magische wereld – Meer informatie  
  Willem van Puffelick
Namen – Gericht – Boer en Heer – Van Puiflijk – Van Mekeren – Van Schorrenberg – Van Erp – De hofsteden – Darup – Schorrenbergch – Optenholte – Grondzwaeij  
Kerk en toren
Grotere kerk – Meer informatie
Dijken
En altijd is er het water: de eerste dijken – Regels – Dorpspolder – Die het water deert, die het water keert – Verdrag – En dan de Scharenburg
Reformatie
Andere tijden; nieuwigheden – Karel V – Protest – Een andere strijd – De eerste beroering – Tachtig jaren van oorlog – Strijd om de gelovigen – Nieuwe predikers – Slepende vetes – Meer informatie
Schuilkerk
Weer een eigen pastoor – De pastoor, de dominee en de centen – Radeloos, reddeloos en redeloos – In de pruikentijd (1700-1800) op de Hucht; een klein dorp – Kerk en kroeg – Gespuis, geboefte, bedelaars en landlopers – Lasten en meer – Belastingpachters – Andere rampen – Andere rampen – Op school

Slag bij Puiflijk
Omwenteling in Frankrijk; opnieuw komen de Fransen – De slag bij Puiflijk – Meer informatie
Franse tijd
Hoezo vrijheid?
Bataafse Republiek
De Bataafse republiek – Puiflijkse patriotten – Geharrewar om de kerken – Wat er veranderde. Eerst nog wat kerkse perikelen
Edenoord
De familie Schouten – Edenoord – Boerderijen
Tabak
Tabak en aardappelen – Gemeente – Meer informatie
School
Onderwijs – Nog even over Jozef de Wijze
Begin 19e eeuw
De gezinnen van 1840 (deel 1)
Houtsestraat
De gezinnen van 1840 (deel 2)
Koningsweg
De gezinnen van 1840 (deel 3) – Opvallend
Nieuwe kerk en school
Een nieuwe school en een nieuwe schoolmeester – De pastoor en het koor – Een nieuwe kerk – Puiflijkse soldaten voor de paus – Meer informatie
Watersnood 1861
Watersnood in 1861 – Gescheiden kassen – Onrust onder de arbeiders – Een zwaar leven – Meer informatie
Klooster
Rondom 1900 – Pastoor Deenen – De zusters komen
Verenigingen
De handboogschutterij Eendracht – Voetbal – KNA: Kunst na arbeid – Schaarste en armoe – Het eeuwige geld
Schoolmeester
Meester Van de Geijn (1875- 1954) – Kind zijn rond 1900 – Schoolverzuim – Legaat Van Cooth (1901)
Werk zoeken
Naar Duitsland – Puiflijk rond 1914- 1918: vluchtelingen uit België
Boerenleenbank
De bank – Fusie – Last en lasten
Tram
Tram – Verzet – Moeizaam overleg – Stoomtram Maas en Waal n.v. – Aan het werk – Uitgetuft
KNA
KNA: Kunst Na Arbeid
Boerenbond
Samen sterk – De Boerenbond – Kersten: van boer, planter handelaar tot sigarenmaker – Meer informatie
Watersnood 1926
Watersnood – Hulp – Intussen op de Hucht – Wee den vergetenen – Voetbal – Voetballen voor de missie – Samen één kas
Werkliedenbond
Zuinig – Crisisjaren – Crisis ook in Maas en Waal
Alphons Bouwman
Alphons Bouwman en zijn actie
Woningbouw
Huizen en zo
Rooms
Dorpsgemeenschap rond 1930 – De dorpelingen en hun instellingen en verenigingen in 1938
Mobilisatie
Achthonderd man meer – Onderdak – Aan het werk – Ontwikkeling en Ontspanning – Sensatie in ’t dorp – Winter en voorjaar – Oorlog
Distributie
Het leven wordt lastig – Tabak – Najaar 1944
Uitkijkpost
Edenoord
Behelpen
Bevrijd, maar… – Toen was geluk helemaal niet zo gewoon – Te weinig huizen en te weinig werk – Meer informatie
Indië
Naar Indië – Meer informatie
Waterleiding en riolering
Waterleiding – Winkels en winkeltjes – Meer informatie
Ruilverkaveling
Ruilverkaveling – De tabak verdwijnt – Van R.K.W.V. naar FNV
Kloostergebouw
In de nabloei van het Rijke Roomse Leven – Antonius Henricus Kersten, Witte Pater – Pater Van de Graaf – Ook geroepen – Acteur, dichter en souffleur – Toon van Hulst – Meisjes en jongens samen naar school
Verenigingen
Het verenigingsleven bloeit – SCP – Steeds Paraat – Maria Goretti (scouting) – De ronde van Puiflijk Nog meer verenigingen – De verenigingen van Puiflijk in 1977
Dorpshuis
De Lier – Van Vastenavond tot Carnaval – Een nieuwe sport: volleybalvereniging Flamingo’s
Nieuwe tijd
Een ander aanzien en minder zorgen – Een ander straatbeeld – De bank – Een eigen dokter – Pöfluk is Pöfluk nie mer – Bestemmingsplan voor het dorp
Knil
Johan van Os
Basisschool
Puiflijkse grond
De strijd gaat verder – Druten rukt op – Wijkraad – De sjampiejonteulderij
Puiflijk-Noord
Tot slot

Klik hier voor voetnoten per hoofdstuk.