De Oude Toren wordt opgeknapt en versterkt. Als de Toren straks weer in vol ornaat boven het dorp ‘torent’, is er ruimte voor kleinschalige activiteiten in en om de toren. Alleen dan worden toren en terp een levend monument, voor en door het dorp. En daar is het natuurlijk allemaal om te doen.

Er is al een groepje vrijwilligers bijeen geweest om na te denken over wat er allemaal mogelijk is. Er zijn al veel mooie ideeën gekomen.

We richten ons nu eerst op de start van de bouwwerkzaamheden. Dit laten we niet zomaar voorbij gaan. We willen graag met iedereen die zich betrokken voelt, dit moment delen.

Wil jij ook meedenken en meedoen met de Torenkring Puiflijk?
Dan ben je van harte welkom.
We hebben nog geen eigen mailadres, dus voorlopig kan je nog gebruik maken van de contactgegevens van de Stichting Oude Toren:  klik daarvoor hier.