Nieuws

Achter de schermen

Het zal u vast opgevallen zijn: er wordt nog steeds niet gewerkt in de toren. En ook niet op de terp. Maar achter de schermen des te meer. Er komt heel wat bij kijken voordat we  daadwerkelijk aan het werk kunnen. Zelfs veel meer dan we hadden voorzien.

Een overzicht van wat er de laatste weken is gedaan:

 • De eerste schetsen zijn gemaakt door Croonen Architecten en intern besproken.
 • Ook zijn deze schetsen voor pré-advies voorgelegd en besproken met het Samenwerkingsverband Cultuurhistorie Gelderland. Het heeft ons veel opgeleverd, maar vraagt wel de nodige aanpassingen en veranderingen.
 • Er zijn offertes opgevraagd voor een flora- en fauna-vooronderzoek om te voorkomen dat de werkzaamheden straks moeten worden stilgelegd. Inmiddels is dit onderzoek uitgevoerd. We wachten met spanning de conclusie af. Moet er een volledig onderzoek komen of (hopelijk) niet? Zo wel, dan gaat dat wel een jaartje duren voordat we aan de slag kunnen!
 • Ook voor archeologisch onderzoek zijn offertes aangevraagd en wordt deze week nog aanbesteed.
 • Verder is een deskundige aangetrokken voor de constructieve advisering.
 • We hebben op diverse plaatsen onderzoek gedaan naar de verblijfplaats van opgravingsvondsten. Die zouden wij graag in ons bezit krijgen om straks in de toren uit te stallen. Helaas tot op heden geen succes. (Zie onze website voor meer informatie over die opgravingen.) 
 • De ‘Rabo Clubsupport’-actie gaat binnenkort weer van start. Wij hebben hiervoor opnieuw ingeschreven en zullen graag meedoen. Hierover heel binnenkort meer.
 • Tenslotte is deze week de werkomschrijving voor de werkzaamheden in en aan de toren opgeleverd door het Monumentenadviesbureau. Daarin is zeer gedetailleerd aangegeven hoe de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd.

U ziet het, we zitten niet stil. We gaan stap-voor-stap vooruit, al is dat voor u niet direct zichtbaar.

We hadden vandaag de Gemeenteraad op bezoek

Een gemeente die haar verleden vergeet, heeft geen toekomst.
(Churchill)

Jaarlijks, zo bleek, heeft de gemeenteraad een uitje. Voor dit jaar stond als eerste een bezoek aan onze toren en terp op het programma. U begrijpt, daar waren we zeer vereerd mee.

Per fiets vertrokken de dames en heren vanaf het gemeentehuis, inclusief de burgemeester, de wethouders, de dames van de griffie en onze nieuwe gemeentesecretaris. Tegen half 11 fietsten ze de Koningsweg op en werden op de terp welkom geheten door onze voorzitter. Vervolgens werden door de secretaris de bijzonderheden uit de doeken gedaan van de bijzondere plek waarop ze letterlijk zaten. En natuurlijk die van de toren, één van de twee middeleeuwse rijksmonumenten die onze gemeente rijk is. Van de 46 rijksmonumenten binnen onze gemeente. Ook onze plannen passeerden de revue. Een uitgebreider verhaal is schriftelijk aangeboden. (Belangstelling? klik hier.)

Direct daarna gaven de aanwezige bestuursleden en de architect informeel allerlei aanvullingen en toelichtingen. Tijdens een wandelingetje over en rond de terp en tijdens de beklimming van de toren.

Op initiatief van de burgemeester werd als afsluiting een groepsfoto bij onze toren gemaakt. Ook van het gezamenlijke sprongetje in de lucht – waarschijnlijk losgemaakt door het enthousiasme over ons project. Deze foto’s houdt u nog tegoed.

Nu alvast een paar impressie-foto’s.

Helaas géén Open Monumentendag in de Oude Toren

Ideeën voor de invulling voor de Open Monumentendag waren er wel. Maar daarvoor hebben we ruimte nodig, letterlijk. Die wordt helaas ook dit jaar weer ingenomen door het coronavirus. De 1,5 meter-maatregel maakt een verantwoorde bijeenkomst in en rond onze toren niet mogelijk. Daarom hebben we moeten besluiten om af te zien van deelname aan de landelijke Open Monumentendag.

Maar niet getreurd, medio oktober organiseren we wel een bijeenkomst. Dan zullen we o.m. enkele uitgewerkte ideeën presenteren en met de aanwezigen bespreken.

En voor wat betreft 11 en 12 september: gelukkig zijn er in Maas en Waal locaties die wel verantwoord een programma kunnen bieden in het kader van Open Monumentendag. Bijvoorbeeld in:

Dank – na de start volgt de duurloop

De start is achter de rug:

Het was een goede start, dankzij de steun van velen:

 • de gemeente voor haar steun
 • de burgemeester en de wethouder voor het convenant
 • het bestuur van de parochie H. Franciscus en H. Clara voor de bruikleen van de kroonluchter
 • de heer Dirk-Jan Franken voor de papklok
 • Arezzo voor de muzikale ondersteuning
 • alle vrienden en donateurs
 • de beheerder van Oude Toren Afferden en kerkje in Bergharen
 • de bedrijven die de startactiviteiten mede mogelijk hebben gemaakt (zie onderaan dit bericht)

Dank!

Maar nu het echte werk. De duurloop is begonnen:

We blijven u op de hoogte houden.


De startactiviteiten zijn mede mogelijk gemaakt door:

(klik op het logo voor de website)

Welkom morgen tussen 11 en 13 uur

Iedereen is morgen welkom bij de Oude Toren van Puiflijk. De koffie staat klaar.

Morgen, zondag 27 juni, om 11.15 uur vertrekt er de fietstocht langs middeleeuwse torens in het oostelijk deel van Maas en Waal. U kunt zich hiervoor nog aanmelden via info@oudetorenpuiflijk.nl.

Wilt u liever op eigen gelegenheid op pad? Dat kan natuurlijk ook. Er ligt voor u een route klaar. U kunt deze bij de Oude Toren afhalen tussen 11.00 en 13.00 uur. Tegen een (vrijwillige) vergoeding kunt u ook het bijbehorend boekje aanschaffen.

Ziet u het niet zitten om morgen met de fiets op pad te gaan? Ook dan bent u welkom. Voor een kopje koffie, een praatje of misschien wilt u zich nog als Vriend Oude Toren Puiflijk aanmelden.

We zullen het wel zonder de mannen van het Maas & Waals Mannenkoor moeten doen. De tijd om te oefenen was te kort om een goede prestatie weg te zetten. Jammer, corona. Mogelijk zit er in de nabije toekomst wel een optreden in.

>meer informatie fietstocht

Drie berichten in één

Eerste ‘spreekuur’ goed bezocht

Hij was er, de man met technische tips. Gisteren, op het aangekondigde eerste spreekuur bij de Oude Toren. Maar niet alleen hij. Geleidelijk kwamen er vooral belangstellenden binnendruppelen die graag vriend wilden worden. Dat leidde tot allerlei aangename gesprekjes en inspiratie. We zijn benieuwd of er komende week opnieuw zo veel aanloop zal zijn. In elk geval zijn wij er weer op woensdag 30 juni, van 19.00 tot 20.00 uur.

Ere wie ere toekomt

Fijn dat de Maas&Waler op eigen initiatief aandacht heeft geschonken aan onze geslaagde bijeenkomst van afgelopen vrijdag. Het artikel Startfase renovatie Oude Toren Puiflijk gaf een goed overzicht van inhoud en doel van de bijeenkomst op de terp van Puiflijk. Helaas is het de redacteur ontgaan dat de twee mooie cadeaus door twee verschillende personen werden aangeboden. De heer Dirk-Jan Franken bood met een ferme handdruk de papklok aan die nu nog in de andere Puiflijkse toren hangt, nl. in die van de voormalige Johannes de Doper-kerk. Een pracht cadeau waar we heel blij mee zijn. Maar er was, heel verrassend, nog een tweede cadeau. Het werd ons aangeboden door de heer Ton Perlo, namens het parochiebestuur: de grote kroonluchter van de Horssense kerk. Deze gaat straks in bruikleen naar onze toren, mits het bisdom instemt. Daar zal ze een schitterend middelpunt worden.

Nogmaals onze dank aan:

 • dhr. Dirk-Jan Franken voor de papklok!
 • parochiebestuur voor de kroonluchter!

De restauratie moet nog beginnen en nu al twee bijzondere aanbiedingen.

Zondag fietstocht langs middeleeuwse torens

Op zondag 27 juni organiseren wij een fietstocht langs de middeleeuwse torens die oostelijk van Puiflijk liggen. Het is een tocht van 37 kilometer over dijken en langs binnenwegen, door schilderachtige dorpjes als Winssen, Bergharen en Batenburg. Sommige torens zijn opengesteld, zoals die van Afferden en Bergharen, andere zijn alleen aan de buitenkant te bekijken. Onder leiding van Gert-Jan Raats vertrekt er een groep om 11.15 uur. Graag van tevoren aanmelden via info@oudetorenpuiflijk.nl.

Uiteraard kunt u ook op eigen gelegenheid op pad. Hiervoor hoeft u zich vooraf niet aan te melden. Tussen 11.00 en 13.00 uur kunt u een routebeschrijving bij de Puiflijkse toren ophalen. Voor u vertrekt kunt u nog even een praatje maken en iets drinken.

De tocht start uiteraard vanaf de Oude Toren in Puiflijk. (En niet vanaf de toren in Afferden, zoals deMaas&Waler bij vergissing meldde.) Deelname is gratis.

Woensdag 23 juni 19-20 uur welkom in de Oude Toren

Morgen, woensdag 23 juni, bent u tussen 19.00 en 20.00 uur van harte welkom in de Oude Toren:

 • Misschien heeft u ideeën over hoe het beter of anders kan met toren en terp. Wij horen het graag; nu kunnen de plannen nog worden aangepast.
 • Misschien wilt u zich opgeven als vriend, vriendin of donateur. Een aanmeldformulier en een klein presentjes liggen voor u klaar.
 • Of misschien heeft u nog andere suggesties voor ons. Ook daarvoor bent van harte welkom.

Enkele leden van de bouwcommissie gaan graag met u in gesprek.

Een week later, zelfde tijd, zijn zij opnieuw in de toren aanwezig.

Startactiviteiten prima verlopen. Een terugblik in woord en beeld.

Een terugblik in woord en beeld

Vrijdagavond

De start afgelopen vrijdagavond (18 juni) was zonder meer geslaagd – we lieten het u eerder al weten. Storm en regen bleven uit, de temperatuur was aangenaam, de sfeer ontspannen en gezellig. Na een toespraakje van onze voorzitter werd het convenant ondertekend door burgemeester Van Rhee-Oud Ammerveld. Zij vertelde blij te zijn met het initiatief. Puiflijk en de gemeente verdienen een dergelijk levend monument op deze mooie plek. Aansluitend luidde wethouder De Wildt de bel om de toren letterlijk in de schijnwerper te zetten. En niet alleen deze avond, maar alle avonden gedurende de komende twee weken. Om iedereen er aan te herinneren: Steun Oude Toren Puiflijk. Net zoals de spandoeken dat doen.

Niet alleen burgemeester en wethouder waren enthousiast over het initiatief. Ook de eigenaar van de andere toren in het dorp, de heer Dirk-Jan Franken. Met een coronaproof handdruk schonk hij de stichting de oude papklok. En daar bleef het niet bij. Namens het parochiebestuur, eigenaar van de terp, meldde de heer Ton Perlo dat de stichting een bijzondere bruikleen tegemoet mag zien. Als het bisdom ermee instemt, verhuist straks de grote kroonluchter van de Horssense kerk naar de oude toren.

Als afronding werd de Canon van Puiflijk gepresenteerd. Met grote dank aan Cor van den Heuvel, die er helaas niet bij kon zijn. De canon bestaat uit een boekje én per venster veel extra informatie via onze website. Alles gebaseerd op Mensen op de Hucht. Een geschiedenis van Puiflijk, het boek van Cor uit 2008.

Het geheel werd enthousiast met tromgeroffel en blaasmuziek ondersteund door een vijftal leden van muziekvereniging Arezzo uit Puiflijk. Zo werd het formele deel van de avond van een extra feestelijk tintje voorzien.

En dan waren er natuurlijk nog dankwoorden. Voor Arezzo, voor de gemeente, voor het parochiebestuur, voor de heer Franken en voor Cor van den Heuvel.

Een ondertekend convenant, de donateursactie gestart, twee toepasselijke cadeaus: redenen genoeg om het glas te heffen. Daarmee ging het officiële gedeelte over in een gezellige afronding.

Een dag later: rondgang met stoomtractor om te flyeren.Zaterdag

De dag erna, zaterdag 19 juni, is het bestuur al flyerend door Puiflijk getrokken. Met een stoomtractor van Stoomgemaal De Tuut en aanhangwagen met daarop het spandoek Steun Oude Toren Puiflijk. Overal waar de stoomfluit te horen was, kwamen de mensen spontaan hun huizen uit. Zodoende trok onze wervingsactie veel aandacht. Hopelijk vertaalt zich dat ook in een groot aantal vrienden, vriendinnen en donateurs.

Niet alle huizen konden tijdens de tocht worden aangedaan. Maar geen nood, de komende dagen zal de flyer verder worden verspreid. En mocht u daarop niet willen wachten: u kunt deze hieronder downloaden.De startactiviteiten zijn mede mogelijk gemaakt door:
(klik op het logo voor de website)

Gisteren een geslaagde avond, nu met gemengde gevoelens door Puiflijk

Even gauw, vlak voordat we zo op pad gaan met de stoomtractor om te flyeren.

Het was gisteravond een geslaagde avond: het weer werkte uitstekend mee, het was gezellig, het convenant is ondertekend en het startsein werd gegeven voor onze ‘vrienden’-actie. Ook de Canon van Puiflijk werd gepresenteerd. Daarvan zijn vandaag hier op onze website de eerste vijf vensters geopend. De komende dagen verschijnen er elke dag vijf nieuwe, totdat ze alle 50 zicht geven op de geschiedenis van Puiflijk én Druten-Zuid.
(Later hierover meer.)

Met enige tegenstrijdige gevoelens gaan we straks op pad. We leven mee met SCP waar vanochtend in alle vroegte een flinke brand heeft gewoed in de kantine. Wij wensen hen sterkte en hopen dat ze de ellende redelijk gauw te boven weten te komen.

Natuurlijk wil onze actie geen concurrentie met de SCP-actie zijn. Wij willen graag ‘Vrienden van de Oude Toren’, zij financiële ondersteuning bij het herstel van de schade. Ondanks dat beide acties een groot beroep op u doen, hopen we allebei op steun van u.

We gaan beginnen!

Eindelijk is het zover!

Vanavond om 21.30 uur zal burgemeester Van Rhee-Oud Ammerveld samen met onze voorzitter in de Oude Toren een convenant ondertekenen. Daarmee wordt een overeenkomst van kracht waarmee wij aan de slag kunnen met het flink opknappen van de oude toren en zijn terp. Uiteraard in nauwe samenwerking met de gemeente Druten.

Direct na de ondertekening zal de burgemeester samen met wethouder De Wildt officieel het startsein geven aan onze donateurscampagne. Dat zal gebeuren door de toren letterlijk in de schijnwerper zetten, muzikaal ondersteund door enkele leden van muziekvereniging Arezzo. Met deze campagne hopen wij  veel vrienden en donateurs te werven. En ideeën over hoe we toren en terp nog beter tot een levend en klinkend monument voor ons allemaal kunnen maken.

Tijdens de vanwege corona relatief sobere bijeenkomst gelden voor de bezoekers de volgende regels:

 • Volg de aangegeven looproute.
 • Houd onderling 1,5 m afstand.
 • Niet rondwandelen.

>>De Gelderlander van vandaag gezien? >klik hier