Restauratie op de voet gevolgd – 5

Bericht van ‘onze’ fotograaf, Ton Rothengatter:

Er werd gemetseld boven bij het dak van de traptoren. De stenen die na de storm zijn verwijderd, moesten allemaal uitgezocht worden zoals het oorspronkelijk geweest is. Een hele klus. Alle stenen zijn ook opgeruwd voor een betere hechting. Door de hitte werd er meer water toegevoegd zodat de droging niet te snel gaat en de voegen, het cement “verbrand” en bros wordt. Het metselen is duidelijk passen en meten om elke steen op de juiste plek te krijgen en alles zoveel mogelijk waterpas en een geheel wordt zoals het oorspronkelijk geweest is. Er wordt gemetseld met een speciaal mengsel dat uit twee componenten bestaat, traskalk en kalkmortel. Geen cement.

Op de foto’s kun je zien dat er gemetseld wordt op de waterlijst onderaan. Deze stenen zijn gezaagd uit platen Ettringer tufsteen. Dit is een vulkanisch gesteente. De toren is grotendeels opgebouwd uit Römer tufsteen, dat niet meer verkrijgbaar is. Het uiterlijk van een Römer tufsteen heeft een pokdalig uiterlijk, een maanlandschap. Zie foto.

Op verschillende plekken is te zien dat stenen hergebruikt zijn. Dat gebeurde toen veel meer, voorbeeld kasteel Batenburg dat nadat de Fransen het kasteel verwoest hadden lang gebruikt is als winplaats voor stenen enz. waar weer mee gebouwd werd.

De tweede medewerker was bezig met het uitfrezen van slecht voegwerk. Daar zal ik de volgende keer nog weer enkele foto’s van maken.