Presentatie werd constructieve bijeenkomst

Het was een constructieve bijeenkomst maandagavond. De presentatie en de bespreking van het tweede schetsontwerp leidden niet alleen tot enthousiasme maar ook tot diverse suggesties waarmee het bestuur verder kan.

Door corona veel later dan de bedoeling was, kon maandag 21 februari eindelijk de uitwerking van de plannen worden gepresenteerd. En natuurlijk besproken. Ruim 30 mensen waren daarvoor in De Lier bij elkaar gekomen.

In zijn opening maakte Thijs van den Hark, voorzitter van het bestuur, nadrukkelijk onderscheid tussen toren en terp. De plannen voor de toren liggen namelijk voor een groot deel al vast vanwege het door de gemeente beschikbaar gestelde restauratiebudget. Met de plannen voor de terp ligt dat anders; die zijn nog niet ‘in beton gegoten’. Toch is ook hierbij misschien niet alles haalbaar, want er zijn praktische én financiële grenzen. Wel zal elke suggestie serieus worden overwogen en waar mogelijk in het definitieve plan verwerkt. Direct na vaststelling van het plan door het bestuur wordt zo gauw mogelijk de omgevingsvergunning aangevraagd, maar…. dat is op z’n vroegst half oktober. Pas dan, zo is de verwachting, zal het noodzakelijke fauna- en archeologisch onderzoek (er zitten mogelijk vleermuizen in en rond de toren) worden opgeleverd. 

Nadat de vergunning is verleend, kan de aanbesteding volgen. Ook zal dan verder worden gezocht  naar geld én ook naar mankracht om door zelfwerkzaamheid de kosten te drukken. Te verwachten is dat in het eerste kwartaal van 2023 daadwerkelijk aan de slag gegaan kan worden.

Na de inleiding volgde de presentatie van de schetsen die Bram van Oosteren van architectenbureau Croonen heeft gemaakt op basis van de plannen van het stichtingsbestuur en de eerdere inbreng van direct-aanwonenden.

Direct na zijn presentatie kwamen allerlei reacties naar voren. Vragen om verheldering, tips ter aanvulling en suggesties ter verbetering – precies wat de bedoeling was. Zo is gesproken over o.m.:

  • de verhoging op de plek van het koor van de voormalige kerk;
  • het bijgebouwtje en de hellingbaan;
  • de begroeiing op de terp, de heg en het onderhoud;
  • de verlichting;
  • het naar voren halen van de werkzaamheden op/aan de terp;
  • de opslagruimte (baksteen i.p.v. cortenstaal).

En hierbij is het niet bij gebleven. Tijdens de constructieve gesprekken in de subgroepen kwamen nog meer ideeën naar voren. Ondanks al die kanttekeningen bleek er wel degelijk een grote mate van instemming te bestaan met de gepresenteerde uitwerking.

Inmiddels worden alle opmerkingen en suggesties op een rijtje gezet. Vervolgens worden ze allemaal bekeken en waar wenselijk én mogelijk verwerkt in het definitieve plan.

We houden u uiteraard op de hoogte.