Het gevaar is nog niet geweken!

Afgelopen zaterdag hebben we u dringend verzocht: blijf uit de buurt van de Oude Toren! Het is gevaarlijk!

Inmiddels heeft de gemeente extra afzetlinten laten aanbrengen. Ook is duidelijk geworden wat er is gebeurd. Door de storm zijn een paar stenen van het dakje van de traptoren gerukt en met een klap naar beneden gekomen. Omdat daardoor het verband is verbroken, is het niet uit te sluiten dat er  meer stenen zullen volgen. Daarom nogmaals onze oproep:

Blijf uit de buurt van de toren. Hoort, zegt het voort!

Wat er binnen afzienbare tijd verder zal worden gedaan om het gevaar te keren, weten we niet. We blijven uiteraard aandringen op een snelle aanpak van het ontstane probleem.

foto’s: Pans Kobus en Michiel de Haas