Hoe een mogelijke vleermuis voor een flinke vertraging zorgt

Eigenlijk weet je niet waar je aan begint – en dat is misschien maar goed ook. Het opknappen van de Oude Toren vraagt heel wat meer dan we ooit hadden kunnen voorzien. Alleen al in de voorbereiding worden we met zaken geconfronteerd, die veel tijd vragen. En dan hebben we het niet over de financiering, ook al zal dat op termijn ook nog extra aandacht vragen. Nee, momenteel zijn we voornamelijk druk met het aanvragen van de benodigde omgevingsvergunning. En dan alleen nog maar met het benodigde voorwerk hiervoor.

Zoals eerder al gemeld, hebben we al overleg gehad met het Samenwerkingsverband Cultuurhistorie Gelderland. Dit verband van cultuurhistorische deskundigen is één van de instanties die straks advies moeten uitbrengen over onze omgevingsvergunning. Nou, hun pré-advies was voor ons een opsteker. Hier kunnen we verder mee.

Ook maakten we al melding van een flora- en fauna-onderzoek. Komen bepaalde beschermde planten en dieren in het gedrang door onze plannen? We hadden gedacht met een beperkt vooronderzoek klaar te zijn, maar helaas. Voor wat betreft de planten is er geen probleem. Wel voor wat betreft de fauna. De gewone grootoorvleermuis blijkt ons parten te spelen. Niet omdat deze in de toren huist, maar omdat deze er mogelijk zou kunnen zitten. Sommige sporen wijzen namelijk in die richting.

Een uitgebreid onderzoek blijkt dus noodzakelijk, zo bevestigden ook de gemeentelijke deskundigen. Om verdere vertraging te voorkomen, hebben we daar direct opdracht toe gegeven. Desondanks zullen we toch tot zeker oktober 2022 (!) op het eindrapport moeten wachten….

Natuurlijk blijven we in de tussentijd niet stil zitten. Er is nog genoeg te doen. Denk aan: uitwerken plannen, bespreken plannen met buurt en andere belangstellenden, afspraken maken over terpbeplanting, werkzaamheden begroten en aanbesteden, enzovoorts. Dus vervelen hoeven we ons voorlopig niet.