Achter de schermen

Het zal u vast opgevallen zijn: er wordt nog steeds niet gewerkt in de toren. En ook niet op de terp. Maar achter de schermen des te meer. Er komt heel wat bij kijken voordat we  daadwerkelijk aan het werk kunnen. Zelfs veel meer dan we hadden voorzien.

Een overzicht van wat er de laatste weken is gedaan:

  • De eerste schetsen zijn gemaakt door Croonen Architecten en intern besproken.
  • Ook zijn deze schetsen voor pré-advies voorgelegd en besproken met het Samenwerkingsverband Cultuurhistorie Gelderland. Het heeft ons veel opgeleverd, maar vraagt wel de nodige aanpassingen en veranderingen.
  • Er zijn offertes opgevraagd voor een flora- en fauna-vooronderzoek om te voorkomen dat de werkzaamheden straks moeten worden stilgelegd. Inmiddels is dit onderzoek uitgevoerd. We wachten met spanning de conclusie af. Moet er een volledig onderzoek komen of (hopelijk) niet? Zo wel, dan gaat dat wel een jaartje duren voordat we aan de slag kunnen!
  • Ook voor archeologisch onderzoek zijn offertes aangevraagd en wordt deze week nog aanbesteed.
  • Verder is een deskundige aangetrokken voor de constructieve advisering.
  • We hebben op diverse plaatsen onderzoek gedaan naar de verblijfplaats van opgravingsvondsten. Die zouden wij graag in ons bezit krijgen om straks in de toren uit te stallen. Helaas tot op heden geen succes. (Zie onze website voor meer informatie over die opgravingen.) 
  • De ‘Rabo Clubsupport’-actie gaat binnenkort weer van start. Wij hebben hiervoor opnieuw ingeschreven en zullen graag meedoen. Hierover heel binnenkort meer.
  • Tenslotte is deze week de werkomschrijving voor de werkzaamheden in en aan de toren opgeleverd door het Monumentenadviesbureau. Daarin is zeer gedetailleerd aangegeven hoe de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd.

U ziet het, we zitten niet stil. We gaan stap-voor-stap vooruit, al is dat voor u niet direct zichtbaar.