Toch nog een wijziging in het plan voor de terp

Er is geen onderdeel van het totale plan voor restauratie van de oude toren en aanpassing van de terp dat meer aandacht heeft gehad dan de situering van het zogenaamde bijgebouwtje. We hebben als bestuur vrijwel alle mogelijke plekken inmiddels de revue laten passeren. Toch denken we dat in  vergelijking met de plek op de naast de datakastjes (uitrit rondweg naar de doorgaande Koningsweg) er nog een betere plek denkbaar is. Daar werden we na de informatieavond van 21 februari op geattendeerd.

Immers de plek zoals op 21 februari aangegeven is voor het vrije zicht op de toren en voor het uitzicht van in ieder geval één buurtbewoner allerminst gunstig. We hebben besloten het bijgebouwtje nu dieper in de terp te plaatsen en een stukje verderop langs de rondweg om de terp (zie hieronder). We hebben overlegd met enkele families in de directe omgeving; zij hebben aangegeven geen probleem te hebben met deze nieuwe plek. Het bijgebouw zal plm. een meter vanaf de rand van de weg geplaatst worden en wordt daardoor dieper in de terp gedrukt. De meidoornhaag kan zelfs gehandhaafd blijven.

Deze nieuwe plek betekent waarschijnlijk wel extra kosten en hopelijk levert het geen probleem op bij het archeologisch onderzoek. We wachten in spanning af.

Hopelijk deelt iedereen de mening van het bestuur dat dit de beste plek is!