Het is zover. We kunnen beginnen!

Het heeft even geduurd, maar nu is het dan zover. We kunnen beginnen. De gemeente heeft een budget beschikbaar voor restauratie, wij hebben plannen  voor verbetering. Deze zijn nu op elkaar afgestemd en dus kunnen we binnenkort beginnen met de eerste fase: de toren en de trap.

Eerste fase

Tijdens de eerste fase wordt de toren na veertig jaar opnieuw gerestaureerd. Zo wordt het metsel- en voegwerk op veel plaatsen hersteld. Ook worden er galmborden aangebracht, kapotte leien op het dak vervangen en het torenkruis met haan opgeknapt. Om de toren te verstevigen en tegelijkertijd de bruikbaarheid te vergroten worden de verdwenen balklagen teruggebracht en van vloeren voorzien. Verder komt de klokkenstoel op de bovenste verdieping terug. En op de begane grond komt een passende vloer en worden de traliehekken vervangen door deuren. Uiteraard wordt er ook elektriciteit aangelegd.

Ook zal er tijdens de eerste fase aan de terp worden gewerkt. De trap aan de zuidwestkant zal worden verwijderd omdat die veel te gevaarlijk is. Bovendien kan dan de ruimte voor de hoofdingang worden vergroot om de toegang tot de toren te verbeteren.

Voordat het zover is, moet er nog wel het een en ander worden geregeld. Denk bijvoorbeeld aan het aanvragen van de benodigde vergunningen, het aantrekken van een deskundig bureau en het aanbesteden van het werk. In samenspraak met de gemeente wordt Stichting Oude Toren Puiflijk hiervoor verantwoordelijk. Deze eerste fase moet in juni 2022 zijn afgerond.

Tweede fase

Tijdens de eerste fase wordt de tweede voorbereid. We willen namelijk ook de terp fraaier maken en beter bruikbaar. Wij denken bijvoorbeeld aan een goede trap bij het beeld van Pööke en aan een opgang voor mensen die wat slechter ter been zijn. Ook willen wij een plein voor de toren aanleggen, waarin de contouren van het voormalige kerkgebouw duidelijk zichtbaar worden. En rond het plein passende lantaarns en een mogelijkheid om incidenteel een zeildoek aan te brengen. Verder denken we aan een klein bijgebouwtje met toilet, dat tevens dienst doet als opslagruimte voor onderhoudsgereedschap en stoelen. En aan andere beplanting en verlichting van de toren in de avonduren. Het speeltuintje, de zonnewijzer met herdenkingsplaat en het beeld van Pööke worden natuurlijk ingepast.

Bij het verder uitwerken van het plan zullen de buren van de terp vanzelfsprekend worden betrokken. Maar ook niet-buren willen we graag betrekken bij de verdere plannenmakerij.

Denkt u mee?

Onze plannen voor het bruikbaar maken van de toren en de terp zijn nog niet definitief, maar het restauratieplan van de gemeente, eigenaar van de toren, wel. Misschien heeft u ideeën over hoe het beter of anders kan. Wij horen het graag; nu kunnen de plannen nog worden aangepast.

U kunt ons bereiken via onze website of door even te bellen. Een andere mogelijkheid is om even aan te komen:

  • op woensdag 23 en 30 juni zijn wij aanwezig in de Oude Toren van 19.00 tot 20.00 uur.
  • op donderdag 24 juni en 1 juli gaan we van 19.00 tot 20.00 uur graag digitaal in gesprek met iedereen die dat wenst (via MS Teams, graag van tevoren aanmelden voor welke dag via info@oudetorenpuiflijk.nl; u krijgt dan van ons een deelname-link toegezonden).

Zo gauw het verantwoord is, organiseren we een fysieke bijeenkomst in Zaal Mulders.

Startactiviteiten

afhankelijk van coronamaatregelen

Vrijdag 18 juni

Burgemeester Van Rhee-Oud Ammerveld en wethouder De Wildt zullen op vrijdag 18 juni om 21.30 uur officieel het startsein geven van een campagne waarmee we hopelijk veel vrienden en donateurs zullen krijgen. En ideeën over hoe we toren en terp nog beter tot een levend en klinkend monument voor ons allemaal kunnen maken. Als de coronamaatregelen het toelaten bent u hierbij welkom. Houd onze website in de gaten.

Zaterdag 19 juni

Op deze zaterdag trekken we vanaf 13.00 uur al flyerend met een stoomvoertuig rond door het dorp. Als u wilt, kunt u zich dan als ‘vriend’ aanmelden.

Zondag 27 juni

Fietstocht langs middeleeuwse torens in Maas en Waal o.l.v. Gert-Jan Raats; vertrek om 11.00 uur vanaf de Oude Toren. Graag van tevoren aanmelden via info@oudetorenpuiflijk.nl.
Uiteraard kunt u ook op eigen gelegenheid op pad. Tussen 11.00 en 13 uur kunt u een routebeschrijving bij de Puiflijkse toren ophalen. Voor u vertrekt kunt u nog even een praatje maken en iets drinken.
Deelname is gratis.

Zondag 4 juli

We sluiten weliswaar de campagne, maar ook daarna blijft u welkom. Als ‘vriend’, donateur, vrijwilliger en belangstellende.

Wij hadden u in deze weken voor leuke activiteiten willen uitnodigen.
Maar helaas…. corona waart nog rond…..

>Ga naar Dorpskrant Puiflijk met een speciaal katern over onze start. U kunt ook het speciale katern ook hieronder als pdf downloaden.