Restauratie – Waar is men mee bezig?

Bij de restauratie van de Oude Toren wordt, in opdracht van de gemeente in nauwe samenwerking met ons, aan de buiten- én binnenkant gewerkt:

Buitenkant:

 • weerhaan en pijnappel op topje van de toren worden verguld
 • diverse dakleien worden hersteld
 • dak van traptorentje wordt hersteld
 • aangetaste (tuf)stenen worden bewerkt, evt. vervangen
 • voegwerk wordt volledig nagelopen en hersteld waar nodig
 • de buitenkant moet zodanig hersteld worden dat we de komende 40/50 jaar vooruit kunnen!

Binnenkant:

 • een hijsbalk wordt aangebracht
 • de bovenste vloer (derde verdieping) wordt vervangen en voorzien van een hijsluik
 • galmborden worden aangebracht in de galmgaten
 • de vloer van de verdwenen tweede verdieping wordt teruggebracht
 • de vloer van de verdwenen eerste verdieping wordt in de vorm van een vide teruggebracht
 • er worden houten toegangsdeuren op de verdiepingen aangebracht
 • op de begane grond wordt een betonnen vloer gestort en een houten toegangsdeur tot de traptoren aangebracht
 • uitgesleten stenen van de trap in de traptoren worden vervangen
 • op de begane grond wordt aan de oostzijde (terpkant) een glazen deur geplaatst en aan de westzijde een houten deur
 • op de begane grond komt een meterkast

Restauratie – Wat als de restauratie klaar is?

De planning is dat de restauratie door de aannemer eind september/begin oktober gereed is.

En dan zijn wij aan de beurt.
Er moet nog van alles worden gedaan om de toren helemaal bruikbaar te maken, zoals:

 • de vloer van de bovenste verdieping waterdicht maken
 • het aanbrengen van elektra en een aansluiting op het openbare elektriciteitsnet laten realiseren
 • het demonteren van de klokkenstoel in de vml. Johannes de Doperkerk en deze overbrengen en installeren boven in de Oude Toren alvorens ook het papklokje kan worden overgebracht
 • het ophalen van de kroonluchter in de vml. katholieke kerk in Horssen en deze ophangen in de vide van de Oude Toren
 • het aanbrengen van een passende vloer op de begane grond
 • het maken en aanbrengen van horren voor de luigaten
 • het installeren van ophangmogelijkheden

Al deze verbeteringen moeten wij zelf betalen. Gelukkig hebben we al wat in kas, maar dat is bij lange na niet voldoende. Dus zijn we op zoek naar mensen en bedrijven die ons financieel en in natura willen ondersteunen.

Iets voor u? – neem even contact met ons op.

Terp – Wat gaat er met de terp gebeuren?

Overduidelijk is dat er veel achterstallig onderhoud op de terp is. Ook dat de toegang en de gebruiksmogelijkheid verbetering behoeft.

Uiteraard zijn ook hier de nodige kosten aan verbonden en daarover zijn we er met de gemeente nog niet uit.

Wél zijn we het eens over onze plannen die aansluitend op de restauratie van de toren hopelijk uitgevoerd kunnen worden (eerste fase), zoals:

 • vervanging van de trap en de palissadewand aan de westkant
 • een passende trap aan de Koningsweg
 • een opgang voor mindervalide mensen
 • zichtbaar maken van de contouren van de vml. kerk en het verharden van het koorgedeelte
 • plaatsen van een rustieke bank
 • herinrichten speelplek
 • het realiseren van een parkeerplek voor fietsers
 • het aanbrengen van een zitmuurtje langs een deel van de Koningsweg
 • het verwijderen van het struikgewas en het vervangen door laagblijvend groen, dat het zand van de terp helpt vasthouden en het zicht op toren optimaal maakt

Ook voor de financiering van deze werkzaamheden geldt: de gemeente is voornemens voor het achterstallig onderhoud aan de trappen, vervanging van de palissadenwand en de opgang voor mindervaliden credit bij de gemeenteraad te vragen. Blijft over dat een aantal van onze wensen op de terp door ons bekostigd zullen moeten worden( zoals het zitmuurtje, ophalen van de contouren van de kerk en verwijderen van het struikgewas en inplanten van bodembedekkers). Maar gelukkig hebben we ook hiervoor al wat in kas, maar dat is bij lange na niet voldoende.

Dus zijn we op zoek naar mensen en bedrijven die ons financieel en in natura willen ondersteunen.
Iets voor u? – neem even contact met ons op.

Doel – Wat willen jullie met de opgeknapte toren en terp?

Een levend én klinkend monument moet de toren met zijn terp worden! Voor ons allemaal.
Daar gaan wij voor.
Wij willen toren en terp behouden én (doen) gebruiken. Bijvoorbeeld:

 • voor een lezing of een tentoonstelling
 • voor een mini-concert
 • voor een muziekuitvoering of voorstelling op de terp
 • als plek voor ontmoeting of herdenking
 • stimulans voor geschiedkundige educatie
 • voor het jaarlijks inrichten van de kerststal
 • en natuurlijk als speelplek zoals nu

Het is de bedoeling dat toren en terp in principe voor iedereen beschikbaar zijn. Wel in overleg met het bestuur en uiteraard voor een activiteit die past bij het karakter van de toren.

Dat blijkt nu al te werken.
Torenkring Puiflijk is spontaan ontstaan. Een groep vrijwilligers die allerlei activiteiten in en rond de toren wil organiseren. Voor jong en oud.

Meer informatie?

 • Via deze website houden we iedereen zoveel mogelijk op de hoogte van de voortgang.
 • Wilt u alles nog eens nalezen of anderen informeren? – download dan hieronder onze flyer.
 • Kom naar de toren tijdens Open Monumentendag op zondag 15 september.

Restauratie op de voet gevolgd – alle nieuwsberichten op een rijtje