Het blijkt te werken, nu al!

Met het opknappen van toren en terp willen we bijdragen aan de leefkwaliteit van Puiflijk. Samen moeten ze een levend én klinkend monument worden, een kloppend hart. Een monument dat daadwerkelijk gebruikt kan worden. Voor allerlei, kleinschalige activiteiten die mensen bij elkaar brengen. Die zorgen voor levendigheid, gezelligheid en boeiende ontmoetingen.

Nou, dat idee blijkt duidelijk aan te spreken.

Terwijl er nog helemaal niets is gerestaureerd, zijn er toch al spontaan activiteiten ontplooid. Door bijvoorbeeld het Sinterklaascomité, de Kerststalwerkgroep en de organisatoren van de Puiflijkse Winterwandeling. En dan de bezoeken van schoolkinderen en andere groepen en individuen. Allemaal activiteiten zoals we ze voor ogen hadden bij het starten van ons initiatief. Niet door ons georganiseerd, integendeel, maar spontaan op poten gezet door inwoners van Puiflijk en Druten-Zuid. U heeft er vast al eens over gehoord, misschien er zelfs wel aan deel genomen.

En daar blijft het niet bij.

Inmiddels is er nog een nieuw initiatief geboren. Naar aanleiding van een artikeltje in het december-nummer van Dorpskrant Puiflijk. Daarin werd opgeroepen tot meedenken over een ‘Puiflijk Academie’. Nou, dat was duidelijk niet aan dovemansoren gericht. Al heel snel hadden zich zes mensen gemeld bij de initiatiefnemer, Luc Remers. Afgelopen donderdag zijn ze bij hem thuis voor de eerste keer bij elkaar gekomen. Om met elkaar kennis te maken en vooral mogelijkheden te spuien – en spuien was het! Het ene idee buitelde over het andere, aan enthousiasme geen gebrek. Al heel gauw ging het niet meer over alleen het ‘academie-idee’, maar over wat er nog meer mogelijk is. In de toren en op de terp.

Gepopeld werd er om te beginnen, maar dat was duidelijk nog niet reëel. Eerst moet met de restauratie worden begonnen en direct bij de start daarvan, zo is het plan, hebben de ‘meedenkers’[1] een eerste, bijzondere activiteit in petto.


[1] Een naam voor de groep is er nog niet. Uitbreiding is zeer gewenst.

Voor de veiligheid van iedereen

De gemeente heeft de trappen naar de terp en toren aan de west- en noordzijde afgesloten. Uit veiligheidsoverwegingen. Gelukkig maar, want ze zijn veel te gevaarlijk. Waarschijnlijk heeft u het al wel eens gemerkt. Ze zijn heel glad en ongelijk, een val is gauw gemaakt.

Hopelijk gaat het niet al te lang meer duren voordat er een permanente oplossing komt.

Als het aan ons ligt, zal de trap aan de noordzijde (richting Torensingel) helemaal verdwijnen en de trap aan de westkant door een nieuwe worden vervangen. De trap aan de Koningsweg, zo is de bedoeling, zal helemaal worden vernieuwd en de hoofdtoegang tot de terp worden. Daarnaast zal er een speciale toegang komen voor mensen die slecht ter been zijn.

Maar voordat het zover is:

Laten we er met elkaar voor zorgen dat de hekken worden gerespecteerd. Ze staan er immers om ongelukken te voorkomen!

Wandelaars op bezoek

Elk jaar – behalve in de afgelopen coronaperiode natuurlijk – organiseren de protestantse gemeente en de katholieke parochie van Druten de zgn. Oecumenische Winterwandeling. Elke keer in een ander kerkdorp. Dit jaar ging de wandeling door Puiflijk o.l.v. Jan Reijnen en Henk van Elk.

Het kan natuurlijk niet anders dan dat daarbij ook de Oude Toren werd aangedaan.

In de sfeervol verlichte ruimte  werden de ongeveer 40 wandelaars hartelijk ontvangen door 2 leden van ons bestuur. Omdat zij nog de hele wandeling voor de boeg hadden, kon alleen summier iets worden verteld over geschiedenis en toekomst van toren en terp. Maar dat was wel voldoende om duidelijk te maken dat zij geen beter startpunt hadden kunnen kiezen.

>>Ga voor meer informatie over de wandeling naar de website van de parochie – klik hier.

Een korte terugblik van de voorzitter

We kunnen tevreden terugkijken op een heel prettige samenwerking in en buiten ons bestuur gedurende het afgelopen jaar.

Tot nu toe steekt het resultaat dat we bereikt hebben daar nog schril tegen af. Maar ik ben ervan overtuigd dat onze vasthoudendheid het uiteindelijk wint.

In ieder geval dank voor de fijne samenwerking aan alle betrokkenen.

Gaan we het komend jaar scoren? Het zou mooi zijn!

Voor nu wens ik iedereen een heel prettige Oudejaarsavond, geniet van de gezelligheid en voor het komend jaar gezondheid en voorspoed.

Tweede Kerstdag veel bezoek in de stal

Het weer zat Eerste Kerstdag niet mee. Door het druilerige weer waren er maar weinig mensen die zich naar buiten waagden. Het was dan ook zeer stil in de stal. Herder Luc mocht niet meer dan een kleine 20 bezoekers verwelkomen.

Heel anders was het op Tweede Kerstdag.

Veel kinderen, vaders, moeders, opa’s en oma’s wisten de weg naar de stal te vinden. Daar werden de ruim 80 bezoekers met een kerstlied op de fluit ontvangen door herder Henk. Ook vertelde hij het kerstverhaal, alhoewel… In de loop van de middag was er onder de bezoekers een meisje van een jaar of 9, dat het vertellen wel even kon overnemen van de herder. Spontaan deed zij in geuren-en-kleuren het hele verhaal uit de doeken.

Inmiddels is alles weer opgeruimd. Helaas kon er niet worden gewacht tot na Driekoningen. Misschien komend jaar wel, wie weet, misschien is de toren dan al gerestaureerd.

Welkom in de Kerststal

In de Oude Toren van Puiflijk is door de kerststalwerkgroep weer een kerststal ingericht. Deze is op beide kerstdagen te bezoeken:

  • Eerste Kerstdag, 25 december, van 13.00 tot 16.00 uur
    Herder Luc ontvangt de bezoekers met een verhaal.
  • Tweede Kerstdag, 26 december, van 13.00 tot 16.00 uur
    Fluitspelende herder Henk verwelkomt zijn gasten en vertelt voor wie dat wil zijn verhaal.

Jong en oud, iedereen is van harte welkom!

Sonderingsonderzoek

Zoals we de vorige keer meldden, zou vandaag waarschijnlijk sonderingsonderzoek worden uitgevoerd. Dat is inderdaad gebeurd. Op 2 plekken aan de zuidwest kant is gesondeerd tot 20 (?) meter diepte. Om de gronddruk te meten en de samenstelling van de grond. Voor wat betreft de grondsamenstelling: deze blijkt hetzelfde als met vorige handmatige boringen al was gezien, nl. overwegend zand.

Allerlei werkzaamheden in en rond de toren

Mogelijk is het u opgevallen: er gebeurt van alles in en rond de toren.

Afgelopen dinsdag hebben we samen met een geotechnisch-deskundige grondboringen uitgevoerd. Op 6 plekken aan de voet van de terp is 3 meter de grond in gegaan om te zien wat er in de ondergrond zit. Er werd gelukkig geen puin aangetroffen maar op een diepte vanaf ongeveer 2 meter geel zand. Dat is gunstig, gezien het plan van de gemeente om de verrotte bielzen aan de zuidwest kant te vervangen door een damwand. Nader onderzoek volgt naar verwachting donderdag 15 december. Dan komt een speciale wagen sonderingsonderzoek uitvoeren.

Ook in de toren wordt gewerkt.

De kerststalwerkgroep is druk bezig om de kerststal op te bouwen. Dat gaat in fases. Eerst moet de toren worden leeggehaald en het benodigde materiaal aangevoerd. Vervolgens wordt er een podium opgebouwd, de sterren en verlichting aangebracht, de stal in elkaar gezet en ingericht. En tot slot wordt het geheel in kerstsfeer gebracht. Zodat alles op tijd klaar is voor het bezoek op Eerste en Tweede Kerstdag.

De kerststal komt er, met uw hulp?

Gisteren is de Kerststalwerkgroep bij elkaar geweest en heeft besloten: de kerststal wordt weer opgebouwd!

Daarvoor zijn de nodige afspraken gemaakt en is vastgesteld dat er nog wel wat nodig is waar u misschien bij kunt helpen:

  • groenversiering
  • wat houtsnippers

U kunt alvast noteren:

Kerststal open

  • Eerste Kerstdag 13.00 – 16.00 uur
  • Tweede Kerstdag 13.00 – 16.00 uur