Grotere kerk

In de loop van de veertiende eeuw (1300 – 1400) is de oude kerk grondig verbouwd . Het kleine Romaanse koor is vervangen door een groot en hoog gotisch koor. Van binnen mat het koor ruim 10 bij ruim 6 meter. Aan de noordkant had het twee schuine zijden met er tussen een rechte muur, die smaller was dan de schuine muren. Vanwege de grotere ramen werden de muren verstevigd door steunberen. Het nieuwe koor was net zo breed als het schip en daardoor is de kerk een stuk groter.

Zo kan de nieuwe kerk er hebben uit gezien. Compleet met verhoogd koor en toren.

In die kerk werden zij die het konden betalen, bijgezet. De armen werden in de hof rond de kerk begraven. De kerk is in de eerste helft van de vijftiende eeuw (1400 – 1500) voltooid met de gotische toren. 21

Bij klokkenslag werden de dorpelingen niet alleen opgeroepen voor het bijwonen van de mis of andere vieringen, maar ook voor werken ten dienste van de gemeenschap. Bij brand, watersnood of werken aan wegen en waterwegen klonken de klokken in de toren en wisten de mensen wat ze moesten doen.

Grafzerk met de wapens van de families Van Puflick en Van Mekeren.

De kerk is toegewijd aan de Heilige Johannes de Doper, die zijn naamdag viert op 24 juni. Het kapittel van Xanten had het patronaatsrecht. Dat wil zeggen dat ze het recht had de pastoor te benoemen. Naast bet hoofdaltaar waren er een drietal zijaltaren: vicariën. Een voor de Heilige Maagd, een voor de Heilige Petrus en een voor Sint Joris. 22 Willem Jacobs las vier missen in de week aan het Maria-altaar voor 30 gulden in het jaar. Antoon Munter deed twee missen in de week bij de H. Petrus voor twaalf gulden. Aan het Sint Jorisaltaar werd de mis gelezen door Joannis Egonis.23

Heel bijzonder is de kapel van het Heilig Kruis, gesticht door Herman van de Poll bij het huis op de Grundewaay, ook wel het ‘Soet Weike’ genoemd. De kapel stond helemaal in het noorden van de kerspel. Willem Jacobs las daar twee keer in de week de mis. Hij kreeg daar elf gulden per jaar voor. Voor de vrome dorpelingen meer dan genoeg mogelijkheden dus.24


Hoofdstuk III.