Een vogel schieten uit de Toren?

Heel bijzonder: de Oude Toren als decor voor het schieten op een houten vogel.

Oranjecomité Puiflijk heeft weer iets moois bedacht en laat oude tijden herleven. Tijdens Koningsdag start om 14.15 uur het Koningsschieten op, hoe kan het ook anders, de Koningsweg (bij De Lier).

Op een hoogte van circa twaalf meter wordt een houten vogel in een metalen bak, een kogelvanger, geplaatst . Beurtelings mogen alle deelnemers een schot wagen op de vogel. Het schieten van de vogel gaat via een vaste volgorde. Eerst dient de kop van de vogel er af geschoten te worden. Daarna beide vleugels. Ten slotte gaat het erom wie het resterende deel van de vogel eraf schiet. Degene die dat lukt, wordt voor één jaar tot Koning of Koningin gekroond.

Wilt u meer hierover weten, ga dan naar de mooi verzorgde website van het Oranjecomité.
Daar vindt u ook alle andere activiteiten die van Koningsdag weer een mooi festijn zullen maken.