De kogel is door de kerk-TOREN

In Dorpskrant Puiflijk heeft u het waarschijnlijk al gelezen: wij hebben groen licht van de gemeente gekregen. Hartstikke fijn!

Inmiddels zijn we samen met de gemeente bezig de kaders op te stellen waarbinnen we te werk kunnen gaan. Wie doet wat? Hoe regelen we de financiële, juridische en inhoudelijk verantwoording? Hoe stemmen we de gemeentelijke restauratieplannen af op onze wensen? Welke erfpachtovereenkomsten worden afgesloten (met gemeente en parochiebestuur)?
Eind maart hopen we over al die zaken overeenstemming te bereiken. De wil is er in elk geval.

En dan is het zover. Dan kunnen wij onze plannen in combinatie met het gemeentelijke restauratieplan nauwkeurig gaan vormgeven.  

Daarvoor zijn we alvast op zoek gegaan naar een deskundig bureau dat ons gaat ondersteunen. Voor het uitwerken van de restauratie- en verbeteringsplannen, het maken van (bouw-)tekeningen, het aanvragen  van vergunningen en voor nog veel meer. (Er komt heel wat bij kijken, voordat je daadwerkelijk aan de slag kunt…)

Zodra de uitgewerkte schetsen van de tekentafel komen, zullen we u die voorleggen. We verwachten dit via de volgende uitgave van Dorpskrant Puiflijk te kunnen doen. Half juni dus, hopelijk gecombineerd met een échte, fysieke bijeenkomst – maar alleen als bij elkaar komen verantwoord kan.

Ook zullen we half juni starten met de vrienden- en donateursactie. Niet alleen om zoveel mogelijk geld bij elkaar te brengen, maar ook voor steun bij uitvoering en beheer.

Spontaan zijn de eerste toezeggingen al binnen. Nog voordat we er expliciet om hebben gevraagd. Prachtig toch! Alleen al daarom hebben we er alle vertrouwen in dat we op veel respons mogen rekenen. Zeker als we straks kunnen laten zien hoe we, samen met u,  van toren en terp een levend en klinkend monument denken te maken.

Mocht juni toch niet haalbaar blijken, dan wordt het september. Maar… daar gaan we niet van uit. We zetten alles-op-alles om nog voor de zomervakantie aan de slag te gaan.