Als je door het rivierenland zwerft op zoek naar voedsel, kun je op zo’n hoogte veilig wonen, voor je verder trekt. De naam Puiflijk, Pöfluk is beter, betekent dan ook niets anders dan: “ Hoogte met een nederzetting “. Dorp op de Hucht dus. De grond op en rond de Hucht is vruchtbaar en voedselrijk. De jagers en verzamelaars wisten dat zo’n 7000 jaar geleden al.