Opten Holte (3)

De hoeve van de familie Van der Zandt aan de Noord-Zuid. Op die plek stond vroeger kasteel ‘Het Holt’ of ‘Opte holte’.

Deze hofstad omvatte behalve het huis, ook 20 morgen land en de ‘molenstadt’ die in de buurt lag. Het is niet geheel duidelijk of dit de Puiflijkse molen met bijhorende boerderij was of een rosmolen. Ze was gebouwd langs de weg naar Leeuwen net onder de Leigraaf. De hoeve was in handen van achtereenvolgens de families Van Puflick, Van Erp, Van Bommel, weer Van Erp, Van der Linde, Jacobsen, Smits en Van der Sand.7

De hoeve van de familie Van der Zandt aan de Noord-Zuid. Op die plek stand vroeger kasteel ‘Het Holt’ of ‘Opte holle’.

Links: tafelmes en vork, gevonden bij het Holt. Rechts: kruik, ook op die plek gevonden.