De hofsteden

Kaart met de plaatsen waar de vier adellijke huizen (kunnen) hebben gestaan.

De eenvoudige Heren van Puiflijk woonden niet in sterke burchten of kastelen, maar op hereboerderijen, deftige hoeven zeg maar. Ze waren hooguit verstevigd en omringd door een gracht. Ze hielden zich bezig met hun bezittingen, spraken recht als ze daartoe geroepen waren, waren lid van de ridderschap en trokken te velde als hogere heren hen daartoe opriepen. Pachters en knechten werkten op de landerijen.

De Heren van Puiflijk hadden meestal ook meer belangen dan alleen de Hucht. Vaak hadden ze ergens anders ook bezittingen die tijd en aandacht vroegen. Waren ze in Puiflijk, dan woonden ze op hofsteden als ‘Schorrenburg’ (2), ‘Darup’ (1) en ‘het Holt’ (3)