Samen sterk en dus elkaar helpen, dat begrepen de boeren. Vanaf 1915 zijn ze in de Boerenbond verenigd. Op het armenland dat de vereniging “Eigen Hulp“ had gekocht van het parochiebestuur, bouwden ze een bondsgebouw. Een magazijn voor zaden, pootgoed, gereedschap en werkkleding. Al die spullen werden gezamenlijk ingekocht. Dat was goedkoper en dus voordeliger voor de leden.