Het heeft letterlijk en figuurlijk vele voeten in aarde gehad, voordat de boerengrond kon worden verkaveld. Pas na WO II, als de gemalen zoveel water kunnen wegpompen dat ook het ruige, woeste veld geschikt wordt voor landbouw. Een ruil van akkers en weiden, de verkaveling, heeft voor de boeren nogal wat voordelen, want ze krijgen alle grond rondom een nieuwe boerderij in plaats van verspreide lapjes grond, die veel reistijd kosten en moeilijk met machines te bewerken zijn. Maar ja, uit het dorp weg gaan naar het veld valt niet mee. Toch nemen een aantal boeren de gok. Ze gaan wonen en boeren in het nieuwe veld met rechte akkers, weiden, wegen en sloten. Een totaal ander landschap. U ziet het.