Zonder school is een dorp ten dode opgeschreven. Gelukkig bloeit het “Geerke “ In 1981 zijn dit de onderwijzeressen en onderwijzers van de Puiflijkse jeugd, zo heetten ze vroeger. Het zijn er heel wat meer dan veertig jaar eerder, vermoedelijk heeft de school voordeel van dat vermaledijde Druten – Zuid.

Er zijn in 1981 veel meer juffen en meesters dan dertig jaar eerder.
Op de foto staan achterste rij v.l. n. r.: Wim Broekman, Bart Willemsen, Gonny van Hulst, Door van de Pol, Marinus Janssen-Steenberg, Annie van Ooijen.
Middelste rij v.l.n. r.: Theo van Sommeren, Theo Albers en Hans Nienhaus.
Voorste rij v.l.n.r. : Mari Janssen Steenberg en Mieke van Dongen.