Jan Reijnen benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Vanmorgen is ons bestuurslid Jan Reijnen benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Dat gebeurde tijdens de receptie bij gelegenheid van de afsluiting van het 100-jarig jubileumjaar van Stoomgemaal De Tuut.

Na een zeer toepasselijk toespraak speldde burgemeester Van Riswijk Jan de onderscheiding op. Voor al zijn vele en langdurige vrijwilligerswerk binnen heel veel organisaties, zowel gemeentelijk als provinciaal en landelijk, met als rode draad: zorg voor cultureel erfgoed.

Heel bijzonder deze onderscheiding als Ridder, zo zei de burgemeester, de eerste keer in zijn carrière dat hij deze onderscheiding mocht uitreiken. Terecht, Jan verdient het! – daar was iedereen het over eens.

Na het officiële gedeelte werd samen met de nieuwe Ridder in de machinekamer het Tuut-lied met groot enthousiasme gezongen.

Namens het bestuur van Oude Toren Puiflijk: Jan en zeker ook Bets, van harte gefeliciteerd met deze zeer verdiende onderscheiding!