Op de kop af 39 jaar geleden

Dat is toch toevallig. Kreeg vandaag een krantenartikel van 39 jaar geleden onder ogen. Uit de Gelderlander van 26 februari 1981. Wat blijkt? Ook toen heeft een werkgroep geprobeerd de Oude Toren een gebruiksfunctie te geven. Zonder succes. Wat wel lukte, was een restauratie van de buitenkant. Daar hadden de diverse  overheden best een aardige duit voor over. Zij hadden hart voor het monument en wilden verval hoe dan ook voorkomen. Gelukkig maar.

Inmiddels zijn we 39 jaar verder. Opnieuw wil een werkgroep de Oude Toren geen doods monument laten zijn. Opnieuw wordt er met het gemeentebestuur over gesproken. Deze keer met meer perspectief. Het idee is inmiddels van harte omarmd. Ook de bereidheid om het gebruik van de toren effectief te regelen. Dus belangrijke stappen zijn gezet. Nu wordt gewerkt aan de juridische en financiële afwikkeling. Waarschijnlijk komende maand zullen daarin belangrijke stappen worden gezet.

We houden u natuurlijk op de hoogte.