Hoe nu verder 2

Een maand geleden hebben we u laten weten hoe we verder gaan nu alle benodigde onderzoeken zijn afgerond.

Afgelopen maandag hebben we opnieuw met wethouder De Wildt en zijn ambtenaren gesproken. Aangeschoven was ook wethouder Thoonen in verband met de terp; hij heeft immers ‘Openbare Ruimte’ in zijn portefeuille.

Tijdens dat gesprek werd duidelijk dat er geen juridische bezwaren zijn tegen de wijze waarop de samenwerking tussen gemeente en stichting Oude Toren wordt vormgegeven. Het is de bedoeling dat de stichting toren en terp gaat huren waarbij duidelijke afspraken worden gemaakt over het toekomstig beheer.Er ligt al een  huur- en beheersovereenkomst waarover gemeente en stichting het eens zijn.. Nu de punten en komma’s nog.

En dan de financiering.

De kosten waarmee in 2020 is gerekend, blijken nu na herberekening ontoereikend. De door ons opgestelde analyse laat dat duidelijk zien. Met name voor wat betreft het restauratie-deel is er een flink tekort. U begrijpt dat dat ook voor wethouders en ambtenaren een behoorlijke tegenvaller is. Toch blijven beide partijen gaan voor restauratie van de toren. Wethouder De Wildt zegde toe om samen met zijn medewerkers te bekijken hoe dat financieel mogelijk gemaakt kan worden.

Met het oog op het voorgaande werd besloten om met het indienen van de omgevingsvergunning 3 maanden te wachten, dus tot begin april.

Eind januari treffen we elkaar weer.