Hoe nu verder

Zoals we de vorige keer meldden: wat betreft flora en fauna kunnen we gelukkig verder! Maar hoe?

Omgevingsvergunning

In de tussentijd hebben we niet stilgezeten en is het aanvragen van de omgevingsvergunning al in gang gezet. Niet alleen het flora- en fauna-onderzoek maakt er deel van uit, maar ook een advies van het Samenwerkingsverband Cultuurhistorie Gelderland. Hiermee hebben we inmiddels een tweede, positief verlopen gesprek gehad.[1]

Ook een beperkt, eerste archeologisch onderzoek is uitgevoerd. Op basis hiervan konden met de gemeentelijke archeoloog reële afspraken over een noodzakelijk vervolg worden gemaakt.

Verder heeft de architect samen met de bouwcommissie ook niet stil gezeten en zijn de plannen nagenoeg volledig uitgewerkt. En tot slot moet een speciaal bureau nog bekijken hoe de palissadenwand aan de westzijde kan worden vervangen zonder risico voor de toren. Dat zal binnenkort worden gedaan.

Financiering

In oktober 2017 hadden wij onze eerste vergadering en drie jaar later, in november 2020, heeft de Gemeenteraad ingestemd met het beschikbaar stellen van een budget voor restauratie en verbetering van de toren.[2] Vanaf dat moment konden de plannen concreet worden uitgewerkt en is nu alles nagenoeg gereed om daadwerkelijk het werk aan te besteden.

Maar nu, weer twee jaar verder, hebben zich in de bouwwereld ontwikkelingen voorgedaan die helemaal niet te voorzien waren. De prijzen zijn in die periode schrikbarend gestegen en dat maakte het voor de gemeente nodig om een herberekening te laten uitvoeren. Nou, de resultaten daarvan liegen er niet om….

Met de wethouder en zijn ambtenaren zetten we deze maand de gesprekken hierover voort. Het nodige voorwerk hebben we inmiddels ingediend.

Sinterklaas en Kerst

Het ziet er wel naar uit dat voor Sinterklaas ook dit jaar door het Sinterklaascomité weer een slaapkamer in de toren zal worden ingericht. Zekerheid hierover kunnen we nog niet geven. Hetzelfde geldt voor de kerststal. De kerststalwerkgroep zal hierover binnenkort een besluit nemen. De verwachting is wel dat corona geen beletsel zal vormen.
We houden u uiteraard op de hoogte.

Groen

Vooruitlopend op een definitief besluit van kerststalwerkgroep nu toch alvast een oproep:

Heeft u groen (boomschors, kerstbomen, coniferen) dat bij de inrichting van de stal kan worden gebruikt? Laat het ons even weten!


[1] Zie over het eerste overleg: https://oudetorenpuiflijk.nl/2021/10/hoe-een-mogelijke-vleermuis-voor-een-flinke-vertraging-zorgt/

[2] Lees meer hierover: https://oudetorenpuiflijk.nl/2020/11/raad-stemt-in-met-begroting/