Raad stemt in met begroting

Donderdagavond heeft de gemeenteraad unaniem de begroting voor het komend jaar goedgekeurd. Dus ook een bijdrage voor onze Oude Toren. Voor restauratie en verbetering. Voor, met de woorden van het begrotingsvoorstel voor:

Restauratie en verbetering Oude Toren Puiflijk

De Stichting Oude Toren Puiflijk nam het initiatief om de terp en de Oude Toren in Puiflijk voor de huidige- en toekomstig generaties beschikbaar te maken en te behouden. Een uitgevoerd onderzoek toont aan dat de toren gerestaureerd moet worden. Zo is de tufstenen bekleding en het voegwerk aan de buitenzijde van de toren erg kwetsbaar gebleken. Deze moet worden gereinigd en hersteld. De restauratie kan niet langer worden uitgesteld en moet worden uitgevoerd anders treedt er vervolgschade op en lopen de kosten voor herstel verder op. Om de Oude Toren te restaureren en te verbeteren is een totaalbedrag nodig van € 120.582. Na inzet van bestaande budgetten en een te ontvangen SIM-subsidie bedraagt de netto investering € 42.400. Dit resulteert in structurele kapitaallasten van € 2.650 ingaande het begrotingsjaar 2022.

Goed nieuws dus!
Dank, gemeenteraad Druten!
We zijn hier heel blij mee.

Hopelijk kunnen we nu snel met elkaar aan de slag.

Allereerst om afspraken vast te leggen met de diverse betrokken partijen. Over uitvoering en beheer van toren en terp.

En dan: zo gauw mogelijk aan het werk met restauratie en verbetering!

En ook dat moet lukken. In de schriftelijke beantwoording van de vragen bij de begroting hebben we immers met instemming kunnen lezen:

Uitgangspunt hierbij is dat de stichting het gestelde doel in hun beleidsplan “Wat wij willen met toren en terp” moet kunnen verwezenlijken.