Vleermuisonderzoek positief afgerond

In de periode december 2021 – september 2022 is onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van vleermuizen in het plangebied aan de Koningsweg 17 te Puiflijk. Het onderzoek is uitgevoerd conform de bepalingen in het meest actuele Vleermuisprotocol (NGB, 2021). Tijdens het onderzoek zijn geen verblijfplaatsen van vleermuizen vastgesteld. Het plangebied maakt onderdeel uit van het leefgebied, maar er is geen sprake van het wegnemen van essentiële onderdelen van het leefgebied.


De beoogde ingreep leidt niet tot overtreding van een verbodsbepaling van de Wet natuurbescherming art. 3.5, lid 2 (verstoren vleermuizen) en lid 4 (wegnemen verblijfplaatsen). Er hoeft ten aanzien van vleermuizen geen ontheffing van de Wet natuurbescherming voorhanden te zijn alvorens de toren met vleermuisverblijfplaatsen gerenoveerd kan worden. (…)

Tijdens het onderzoek is tevens gelet op nesten en/of verblijflocaties van andere soorten in het plangebied, deze zijn niet aangetroffen. (…) Voor de uitvoering van de ingreep is geen ontheffing Wnb nodig (tabel 4.1). Er gelden in het kader van de Wnb [Wet natuurbescherming] geen verdere vervolgstappen.

Dit is de eindconclusie van een jaar onderzoek: geen verblijfplaatsen van vleermuizen in de toren. En ook niet van andere vogels. Dus wat betreft flora en fauna kunnen we gelukkig verder!