Weer was het druk bij de Oude Toren: zaterdag Vriendendag, zondag Open Monumentendag

Vriendendag

Zaterdag was er speciaal voor de Vrienden van de Oude Toren een informatieve en gezellige bijeenkomst. Met twee primeurs.

De eerste betrof de ouderdom van de toren. Tot op heden wordt er algemeen van uitgegaan dat deze zo rond 1420 is gebouwd. Jaap van der Veen, bouwhistoricus, heeft daar zo zijn twijfels over. Wat? Waarom? Met grote interesse volgden de ongeveer 20 aanwezigen zijn toelichting met als gevolg: ook zij gaan er niet zonder meer van uit dat de toren 600 jaar oud is. In de Dorpskrant die volgende week verschijnt, leest u daar meer over. En natuurlijk op deze website. Daar zal ook het verdere onderzoek van Jaap op de voet gevolgd kunnen worden. De aanwezige Vrienden kijken daar in elk geval reikhalzend naar uit.

Het tweede betrof de presentatie van de uiteindelijke plannen. Deze werden aan de hand van een aantal schetsen (klik hier) toegelicht.

Aansluitend werd kort uiteen gezet hoe toren en terp een levend monument gaan worden. De eerste, spontaan ontstane initiatieven zijn zeer veelbelovend. Denk bijvoorbeeld aan de jaarlijkse kerststal, aan Sinterklaas, aan de groepen die op bezoek komen en natuurlijk aan de zgn. Puiflijk Academie – maar daarover hieronder mee.

Open Monumentendag

Zondag was de Oude Toren speciaal geopend in verband met de jaarlijkse Open Monumentendag. Iedereen was welkom om de toren van binnen en buiten te bekijken. En natuurlijk om naar boven te klimmen voor een mooi uitzicht. Ruim 60 bezoekers hebben van deze gelegenheid gebruik gemaakt. Ook om meer te weten te komen over de concrete restauratie- en verbeterplannen én over hoe toren en terp een levend monument gaan worden.

Heel speciaal was de komst van de Dorpsomroeper, Luc Remers. Namens het comité Puiflijk Academie deed hij op ludieke wijze kond van de ideeën die binnen het comité leven. Tevens deed hij een oproep aan iedereen om met ideeën te komen voor activiteiten in en rond de toren. En voor een betere naam voor het comité. De toren en terp zijn straks immers een heel geschikte plek om elkaar te treffen, voor jong en oud. (Hierboven zijn oproep.)

“Dat dees aankondiging u allen tot ideeën aanspoort. Zegt het voort! Zegt het voort!”

Heel bijzonder waren ook de demo’s van Druturnia. Zo’n 22 meisjes zorgden tweemaal voor een perfect uitgevoerde demonstratie onder leiding van Manon van Beem. De bijzondere plek, het mooie weer en vooral het enthousiasme maakten er een mooi, levendig geheel van. Prachtig was het! Zo kan de terp met haar toren ook een plek voor ontmoeting zijn.