Dit is Puiflijk in 1836. Dan teelt meer dan de helft van de boeren tabak. In goede jaren kunnen ze van de winst een gouden tabaksketting voor de vrouw kopen. Bij elke goede oogst komt er een stuk ketting bij. Is er een slecht jaar, dan verkopen ze weer een stuk. In deze tijd kerken de parochianen in de Waterstaatskerk, die stond op de plek van de huidige pastorie. De paar Hervormden kerken dan in Druten of het boveneind van Leeuwen.