Zuinig

In 1920 is er nog steeds schaarste en distributie, nog steeds is er werkeloosheid en is het sappelen voor de kleine boeren, arbeiders en dagloners. Ze wonen in hun krotten in de berm van de weg, tussen sloot en straat. De werkliedenbonden hebben in de streek nog weinig macht en invloed en de bestuurders horen niet tot het vooruitstrevende soort. De R.K.S.P. (Rooms Katholieke Staats Partij) is hier almachtig, samen met de pastoors.

De Hucht in 1934. Links de snoepwinkel van Boerboom. Naast hem woont Chiel Soetekouw, de melkventer en daarnaast verkoopt Doortje van Hulst manufacturen.

Van der Wielen, raadslid voor Puiflijk is blij met de verbandsregeling1, want het is in deze zuinige jaren een zegen dat ieder dorp voor haar eigen werkelozen moet zorgen. Ieder voor zich en God voor ons allen, moet hij gedacht hebben. En er zijn wel wat noodlijdenden die steun nodig hebben. De ‘Stichting der landarbeiderswet, kring Druten, gevestigd in Puiflijk’ vraagt voorschotten voor twee van haar leden.2 De R.K. Steenfabrieksarbeidersbond ‘St. Stephanus’ vraagt om een steunregeling voor de werkelozen, maar raad en B en W wijzen het verzoek af. Van der Zandt is tegen elke steun. Hij vindt dat B en W maar voor werk moeten zorgen. Ja maar, zegt burgemeester De Leeuw, er is geen werk en dan kun je ook geen werk verschaffen.

Een jaar later komt die werkverschaffing er toch. Puiflijk heeft ook nog een Algemeen Armenbestuur, waarin Van der Zandt en Mulders zitten. Liefdadigheid is de laatste strohalm voor hen die niks hebben. Ondanks alle benepen zuinigheid van de gemeente krijgt Puiflijk wel elektriciteit en een nieuwe brandspuit ter waarde van f 5.000,-. Voor de oude spuit beurt het dorp toch nog f 75,-. Bij Van de Pol komt een nieuwe brandput en de Puiflijkse brandweerlieden worden verzekerd.3

Vanaf 1923 neemt de P.G.E.M. (Provinciale Gelderse Elektriciteit Maatschappij) het gemeentelijk elektriciteitsnet over. Die kosten is de gemeente kwijt.4 De postkantoorhouders zijn al eerder rijksambtenaar geworden. Ook die kosten hoeft de gemeente voortaan niet meer te betalen.5 Het postkantoor. Op de bank zitten L. de Krijger en zijn opvolger J. van Dongen.