Bevrijd, maar…

Op 2, 3 en 5 juni werd de bevrijding gevierd. In de Gelderlander van maandag 11 juni staat over de bevrijdingsfeesten in Puiflijk:

‘De opening geschiedde door den heer burgemeester Bruineman. Des avonds werd film gegeven door de heeren de Korte en Mr. Hustinx uit Eindhoven. Zondag werd de dag begonnen met een plechtige H . Mis ter dankzegging aan God voor onze bevrijding. Na de Hoogmis trok de sacramentsprocessie voor de eerste maal door ons dorp. Om ongeveer 2 uur stelden de versierde wagens zich op, voor een tocht door het dorp. De belangstelling hiervoor was enorm. Na de optocht begonnen de feestelijkheden op het feestterrein.

Maandag begon de dag met een grootsche, indrukwekkende bloemenhulde aan de graven van de gevallen geallieerde soldaten, gebracht door alle kinderen van Puiflijk. Vermelden wij nog dat de collecte ten bate van het Heldenfonds ‘Nederland’ geslaagd genoemd mag worden. Een bedrag van f 242,25 kon aan het feestcomité ter hand worden gesteld. Een woord van dank aan de kleine collectanten is hier zeker op zijn plaats.

Het feest is in alle opzichten geslaagd en Puiflijk heeft weer eens getoond dat door eendrachtig samenwerken veel goeds tot stand gebracht kan worden. Moge het steeds zoo blijven gaan.’

Feest, want we zijn weer vrij. V.l.n.r.: Geert Elbers, Zus Elbers, Trees Elbers en Thé Derks. In het vliegtuig zit de bouwer van het vliegtuigje, Domien van Dongen. Het vliegtuigje bouwde hij samen met E. Derks voor de bevrijdingsoptocht.

Maar na het feest merken de mensen dat door de bevrijding niet alle problemen zijn opgelost. Sterker nog, er is veel werkloosbeid, er zijn veel te weinig woningen en veel huizen zijn eigenlijk onbewoonbaar, maar er zijn niet genoeg stenen, er is veel te weinig hout en nauwelijks cement. De herbouw gaat veel te traag. Eigenlijk is er nog steeds gebrek aan van alles, niet alleen bouwmateriaal. Bijna alles is nog op de bon. Aan de Koningsweg worden twee blokken van twee noodwoningen gezet. Het zal nog jaren duren vóór het leven wat zonniger wordt.

Juf Emmy Hamelinck met haar ‘soldaatjes’. Gebrek aan textiel maakt vindingrijk.