Antonius Henricus Kersten, Witte Pater

Toon, zo zal hij genoemd zijn, wordt op 6 november 1873 geboren op de Hucht. Hij gaat naar school bij meester Kerssemakers en daarna gaat hij op internaat bij de Witte Paters want hij wil naar de missie in Afrika. Hij gaat dan ook in 1892. In 1898 wordt hij in Carthago priester gewijd. Vervolgens is hij professor, novicenmeester, superior, vice- provinciaal en tenslotte van 1929 tot 1947 Provinciaal van de Witte Paters in Nederland. Zeg maar de hoogste baas.

Een echte missiepater is pater Kersten nooit geworden. Hij was een bestuurder en een bouwer. Hij bouwde bijvoorbeeld verder aan het Sint Paulus-College in Sterksel (de bouw ervan was al in 1925 begonnen) en het noviciaat en scholastikaat in ’s Heerenberg (voor priesteropleidingen).

In 1948 woont en werkt de pater op het college in Sterksel (N.Br.) Hij geeft er bezinningsdagen en retraites. Dat doet hij ook nog in 1958 als hij zestig jaar priester is. Zijn jubileum wordt in die nabloei van het Rijke Roomse Leven nog uitbundig gevierd in zijn geboortedorp. Op 29 februari 1960 overlijdt pater Kersten. Hij ligt begraven op het kerkhof van Sint Charles in Esch (N.Br.)12

In het midden pater Kersten. Tweede van links is Anna Kersten. Toon Mulders staat achter de vrouw met stola. Tweede van links bij de deur is Gerd van der Zandt.