Het Rijke Roomsche Leven is in haar nadagen. De zusters krijgen nauwelijks nog nieuwe roepingen. Ze verlaten het dorp. De meisjes van hun meisjesschool trekken bij de jongens in. De Sint Jozefschool krijgt er een hal en twee lokalen bij. Later krijgen de kleuters een gloednieuw gebouw bij de school. In het klooster gaan gerepatrieёerden uit Indiё wonen, nog weer later krijgen er leerlingen van de huishoudschool jarenlang les. Soms in de keuken, refter, ziekenzaal of de kapel, gelukkig zijn er ook gewone lokalen, die van de vroegere meisjesschool. In 1977 gaan de LHNO leerlingen naar de nieuwe school op de Klepperheide en wordt het aloude klooster verbouwd tot appartementen.