Wijkraad

Druten rukt op (luchtfoto Puiflijk 1974).

Om de nieuwe bewoners te betrekken bij de ontwikkelingen in de wijk ziet de gemeente wel nuttige taken weggelegd voor een wijkorgaan. Ze weet ook al wat die taken kunnen zijn.

Zo’n wijkraad zou de eenheid kunnen bevorderen door mensen met elkaar in contact te brengen. Dat kan ze doen door sportactiviteiten te organiseren, de bouw van een carnavalswagen op te zetten of het verenigingsleven te stimuleren. Activiteiten voor de jeugd zouden hoog op de agenda van de raad moeten staan, net als een boodschappendienst voor ouderen en gehandicapten. De raad zou een luisterend oor moeten zijn voor ideeën, klachten en wensen. Ze kan de gemeente adviezen geven over de kinderopvang of de jeugdbaldadigheid.

In 1975 start er een oprichtingsgroep bestaande uit de heren C. Kramer, T. Blauwgeers en P. van Bussel. Als ze de zaken op poten hebben gezet, komt er een nieuw bestuur. Dat bestaat uit voorzitter Th. van Iersel, secretaris R. Paddenburg en penningmeester R. van Leeuwen. Dat trio gaat voortvarend te werk. Ze sturen een reeks van klachten aan Stok Belegging en Beheer B.V. in Tilburg. De klachten gaan over de servicekosten, de geluids- en warmte-isolatie en lekkages. Niet alles is in een keer goed gegaan bij de bouw, kennelijk.

In juni 1976 is er alweer een nieuw bestuur onder voorzitter G. Elbers en met als secretaris H. Schell, R. van Leeuwen blijft penningmeester. De leden zijn dan H. Weesie die vice-voorzitter wordt, R. Paddenburg en G. de Reijer. Zij willen met het gemeentebestuur praten over verkeersbarrières, scholen en centrale accommodatie. Bovendien willen ze een kennismakingsbijeenkomst voor de nieuwe bewoners van het plan Middelveld organiseren. De gemeente heeft echter geen cent om de raad te steunen . Ook een wijkkrantje zullen de mensen zelf moeten betalen.9

In 1977 richt de raad weer een schrijven aan het gemeentebestuur, waarin ze van alles wensen en van alles vragen: de beveiliging van de wegen en woonerven, licht en water bij het speelterrein, een wijkcentrum, parkeerruimte voor vrachtwagens, een telefooncel, brievenbus, het adressenbestand en bushokjes.

Koningsweg, links wonen Dnutenaren en rechts Puiflijknaren.

Ze wil ook informatie voor en over buitenlandse wijkbewoners in verband bijvoorbeeld met Nederlandse les. Een klein jaar later is er alweer een nieuw bestuur en ook dat bestuur heeft weer de nodige wensen. Penningmeester Van Leeuwen blijft, maar verder zijn er veel nieuwe gezichten. C. Blauwgeers wordt voorzitter, B. Bolweg, vice-voorzitter, N. van de Geer secretaris. Mevrouw H. Sterenburg, H. de Jong, J. van Rijn, die voor de introductie zorgt, B. van Ballegoy die contactpersoon is voor de ontspanningscommissie, mevrouw H. Maliepaard en de heer C. Koopmans zijn de !eden. Dit bestuur vindt dat er iets gedaan moet worden aan de veiligheid in de wijk vooral bij vijvers en sloten. Er is al een verdrinkingsgeval geweest. Ook de interne wegen zijn niet veilig.

Het centrum van Druten-Zuid met wijkcentrum ‘De Doorkijk’ (rechts) en de Groene Moskee.

De raad wenst niet alleen, maar geeft ook adviezen: verhoog de drempels, zet op strategische plekken bloembakken neer, plaats borden, hou controle, sluit wegen en paden af, verbied parkeren buiten de havens, beperk de snelheid op de Koningsweg en zorg dat voetpaden niet worden misbruikt. Het zal duidelijk zijn, dat de nieuwe bewoners meer dan bereid zijn om mee te denken.

Toch gaat het niet goed met de raad. Altijd is er te weinig geld, er is sprake van wanbeheer, en de gemeente wil of kan niet bijdragen. Op 17 november 1979 stelt het bestuur de 290 leden voor de wijkraad op te heffen. In 1980 neemt de gemeente het beheer van het wijkcentrum over en werkt mee aan de afwikkeling van de schulden en dan is er geen wijkraad meer. Terwijl de wijk met al haar mooie en moeilijke kanten blijft groeien. 10