Dank u wel, dames!

Twee bijzondere giften hebben we deze week ontvangen. Allebei van groepen dames en allebei geheel spontaan. Samen een mooie steun in onze rug.

De ene groep is Vrouwen van Nu. Zoals elk jaar werd ook afgelopen jaar tijdens de kerstbijeenkomst de traditionele Kerstverloting gehouden. De opbrengst was zo positief, dat spontaan besloten werd een deel van de opbrengst te gebruiken om ons werk te ondersteunen. Nou dat hebben geweten: deze week stond opeens een mooie gift bijgeschreven op onze bankrekening.
Dames, Vrouwen van Nu: hartelijk dank!

Een andere groep was de Bezoekgroep van de voormalige parochie Johannes de Doper. Deze week hebben de bezoekdames besloten  een punt te zetten achter hun vele jaren inzet voor zieken en ouderen. Toen bleek dat er nog wat geld zat in hun eigen lief-en-leed potje, hebben ook deze dames direct spontaan besloten dit aan ons te doneren.
Dames van de Bezoekgroep: hartelijk dank!