Matthäus-Passion geannuleerd

Door ziekte van de initiatiefnemer kan het samen luisteren naar de Matthäus-Passion vrijdag helaas niet doorgaan. Degenen die zich hiervoor hadden aangemeld, zijn hiervan al persoonlijk op de hoogte gesteld.

Hopelijk kan het er komend jaar wel van komen.