Werkzaamheden opgeschort

U zult het begrijpen, ook wij hebben al onze werkzaamheden opgeschort.

  • Zo gaat het samen luisteren naar de Matthäus-Passion op 10 april niet door.
  • Ook de vergadering van het dagelijks bestuur is geannuleerd en, als de verbetering nog lang op zich laat wachten, zal het algemeen bestuur haar geplande vergadering ook moeten doorschuiven.
  • En de werkgroep die de Open Monumentendag gaat voorbereiden, heeft haar startbijeenkomst nog niet kunnen houden.

Jammer, heel jammer zelfs. Juist in deze periode waarin we met de gemeente mogelijk een doorbraak hadden kunnen bereiken.

Mocht u nog mee willen denken met bijvoorbeeld de voorbereiding van de Open Monumentendag, of heeft u misschien een suggestie, dan horen we het graag. Je weet maar nooit, wat er nog allemaal aan ideeën opborrelt in deze tijd van sociale afzondering.

We proberen, net als u, er maar het beste van te maken.

Houd het gezond, blijf naar elkaar omkijken.