Zonder beperking welkom bij presentatie en bespreking schetsontwerp


maandag 21 februari 19.30-21.00 uur Dorpshuis De Lier

Voor onze geplande bijeenkomst geldt geen maximum deelnemers meer, maar wel het coronatoegangsbewijs. Dit blijkt uit de gisteren bekend gemaakte maatregelen. Daarmee wordt het mogelijk om zonder enig voorbehoud te kunnen zeggen: iedereen is welkom bij de presentatie en bespreking van het (tweede) schetsontwerp. Gelukkig maar, want we zijn blij met de inbreng van iedereen.

Ruim een half jaar geleden, op 14 juni, hebben we het eerste schetsontwerp met de direct aanwonenden besproken. Beloofd is toen, dat we de gedane suggesties zorgvuldig zouden bekijken en deze waar mogelijk vertalen in een tweede ontwerp. Dat is al enige tijd geleden gebeurd, maar de presentatie hebben we door corona helaas een paar keer moeten uitstellen. We hebben u hier al eerder over bericht.

Maar op 21 februari is het dan eindelijk zo ver en, zoals eerder gezegd, is daarbij iedereen welkom.

  • datum en tijd: maandag 21 februari 19.30-21.00 uur
  • plaats: Dorpshuis De Lier
  • aanmelden niet (meer) noodzakelijk maar wordt wel op prijs gesteld: stuur een mailtje (graag met naam en adres) of doe een briefje in de bus bij een van de bestuursleden of bel met het secretariaat (0487 51 35 07). Kijk hier voor de adressen.
    (Heeft u dat eerder al gedaan, dan hoeft u dat niet opnieuw te doen.)
  • reacties 14 juni 2021: u kunt deze hieronder downloaden
  • Vergeet niet uw coronatoegangsbewijs (3G).