Jaarverslag en beleidsplan gepubliceerd

In haar eerste vergadering van het jaar heeft het bestuur het jaarverslag over 2022 en het beleidsplan voor het jaar 2023 vastgesteld. Beide documenten zijn inmiddels gepubliceerd op deze website. Ga hiervoor naar ‘over ons’ > ‘bestuur’.