Het klimaat wordt weer mensvriendelijker en de mensen vinden op de rivierduinen en hoge oeverwallen en dus ook op de Hucht een veilige woonplaats in een vruchtbare streek. Deze nieuwe bewoners zijn Franken. Als de Maas en Walers ergens van afstammen dan is het van hen.