De handboogschutterij Eendracht

De handboogschutterij Eendracht.

Voor het eerst in de geschiedenis van Puiflijk is er een vereniging die is opgericht voor gewone mensen om zich in hun vrije tijd te ontspannen. Het is overigens onwaarschijnlijk dat er ook arbeiders en dagloners lid waren van de handboogschutterij ‘Eendracht’. De vereniging bestaat in ieder geval al in 1895. En Harrie van der Zandt weet zich te herinneren dat ze ook nog bestond in de jaren ’30. Ze had toen een baan langs de Kerkstraat, bijna tot de hoek van de Slootsestraat. Op 7 juli 1895 zijn de Puiflijkse schutters zeer succesvol op een concours in Leeuwen (Er is dan nog geen apart dorp Boven- of Beneden-Leeuwen). Ze worden eerste met 100 punten. “t Rozengilde’ uit Demen (bij Ravenstein) wordt tweede en derde is ‘Ons Genoegen’ uit het boveneind van Leeuwen vóór ‘Vriendenkring’ uit het benedeneind van Leeuwen . ‘Ons Genoegen’ had een baan bij juffrouw van Elk en ‘Vriendenkring’ bij Van de Werdt. De twee individuele prijzen, die op die zevende juli te vergeven waren, gaan naar Antoon Willems, bewoner van de Hucht, met dertig en vijfentwintig punten, behaald met tien schoten. In 1895 bestaat er ook een ‘Waal- en Maaschen Schuttersbond’. Die bond organiseert onder andere op 22 juli wedstrijden, die ook allemaal gewonnen worden door schutters uit Puiflijk. Ze hadden hun schietbaan bij de weduwe van H . Mulders. Een van de bestuursleden was H . van Oss, meester Van Woesik was de secretaris.

Ook in 1896 zijn er weer wedstrijden, dit keer bij de kampioenen thuis op hun baan bij de weduwe Mulders. De Leeuwense harmonie Willem III uit het benedeneind zorgt voor de vrolijke noot. Of de Puiflijkse schutters toen ook de besten waren, vermelden de annalen niet. In de algemene ledenvergadering van 24 april 1897 wordt de gemeenteambtenaar B. A. van der Wielen, de nieuwe secretaris omdat Van Woesik naar Heemstede is vertrokken. 18

De handboogschutterij Eendracht met o.a. meester Van de Geijn, Toon de Kadt en Kees Peters.

Hoofdstuk XIII.